Tuzla

Grad Tuzla izdvaja novac za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Tuzla za podšku mladima odnosno za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih ove godine u Budžetu je planirao 100 hiljada KM. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu Javnog oglasa, kojeg je Grad Tuzla objavio 31. marta , a bit će otvoren do 15. aprila.

Maksimalna iznos, sredstava koji se može dodijeliti je 3 hiljade KM. Subvencioniranje kamata podrazumijeva odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba, pri čemu se pod rješavanjem stambenih potreba mladih podrazumijeva kupovina ili izgradnja kuće ili stana za osobe do 35 godina života. Pored uslova starosti, podnosioci prijava između ostalog treba da ispunjavaju i uslov da u prethodnim godinama nisu bili korisnici maksimalnog iznosa sredstava za subvencije kamate za stambeno zbrinjavanje mladih, a koje je odobreno iz gradskog Budžeta.

Možda će Vas zanimati i:

“Uslov je da je državljanin BIH, da imaju prebivalište na području Grada Tuzle, najmanje tri godine unazad od dana podnošenja prijave, zatim da imaju neriješeno stambeno pitanje, kao i da su podigli kredit u nekoj od komercijalnih banka i da imaju redovnu otplatu kredita. Kada su u pitanju kriteriji naravno to je prije svega stručna sprema, pa se boduju mladi ljudi od trogodišnje srednje stručne spreme do zvanja doktora nauka” ističe Admira Atić Tupković, pomoćnica gradonačelnika za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla

Pored pomenutog, kriteriji za bodovanje su i po osnovu priznatih uspjeha u oblasti nauke, umjetnosti, kulture i sporta, po osnovu statusa pripadnosti boračkoj populaciji, socijalno ranjivim kategorijama, te broj članova domaćinstva.

Cilj ovog programa koji se na području Tuzle provodi već pet godina jeste poboljšati položaj mladih ljudi i olakšati im put do rješavanja stambenog pitanja. Ovu vrstu pomoći do sada su koristile 123 mlade osobe, a u tu svrhu do sada je izdvojeno 320 hiljada KM.

“Mislim da se radi o značajnoj pomoći onom ko god je dizao kredit i zna kolike su kamate u komercijalnim bankama sigurno ovo puno znači tako da intencja Grada i ove godine, a i narednih godina da objavljuju ove javne pozive i da se obezbjeđuju sredstva u Budžetu Grada Tuzle” kaže Admira Atić Tupković, pomoćnica gradonačelnika za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla.

Nakon zatvaranja javnog oglasa 15. aprila sve prijave obradit će prvostepena komisija, nakon čega će biti donesena preliminarna rang lista, koja će biti objavljena na web stranici Grada, a na koju postoji pravo prigovora u roku 8 dana. Nakon toga bit će formirana i konačna rang lista i potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava, a sredstva će biti prebačena na račune komercijalnih banaka u kojima su podnosioci prijava podigli kredit.

Izvor
Tuzlainfo.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button