Promo

HIFA – OIL ZAJEDNO SA POLICIJOM KANTONA SARAJEVO I OPĆINE TEŠANJ USPJEŠNO SPROVELA PROJEKAT EDUKACIJE ŠKOLARACA U SAOBRAĆAJU
U okviru implementacije 10 društveno – odgovornih projekata povodom obilježavanja 20 godina postojanja kompanija Hifa – Oil zajedno sa službenicima policije i direktorima osnovnih škola na području Općine Tešanj i Općine Novi Grad – Sarajevo uspješno okončala projekat na temu „Edukacija đaka prvaka o saobraćaju.”

U sklopu aktivnosti projekta edukacija je održana u Osnovnoj školi “Rešad Kadić” u Tešnju i  Osnovnoj školi “Aleksa Šantić” u Sarajevu, naselje Nedžarići, a edukaciju su izvršili policijski službenici iz Tešnja i Sarajeva zajedno sa marketing sektorom kompanije Hifa – Oil.

Osnovni cilj edukacije jeste poticanje školaraca na promjenu ponašanja u saobraćaju kroz podizanje razine svijesti o povećanju rizika izloženosti opasnostima u saobraćaju. Učenicima je u skladu sa projektnom aktivnosti ukazano na pravilno i odgovorno ponašanje u prometu u ulozi pješaka i putnika, kao i njihova uloga u javnom prometu.

Nakon edukacije učenici su mogli postavljati pitanja na koja su im policijski službenici rado odgovarali. Edukacija je okončana podjelom prigodnih poklona svim đacima koje je obezbijedila kompanija Hifa – Oil.

Realizacijom brojnih društveno odgovornih aktivnosti kompanija Hifa – Oil se svrstava u uspješne bosanskohercegovačke kompanije koje slijede
koncept društveno odgovornog poslovanja i pomažu lokalnoj i široj društvenoj zajednici u svakom smislu. Hifa – Oil nastavlja sa planom sprovođenja 10 projekata u okviru 20 godina postojanja kompanije, a u cilju podizanja društvene odgovornosti kao i zahvalnosti kupcima koji su prepoznali rad ove kompanije.

Hifa – Oil –  Energija koja pokreće!

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button