Totalno pozitivna ličnost godine

Ekonomski fakultet Tuzla – Vrijedna prošlost, respektabilna sadašnjost i svijetla budućnost

Radio Kameleon se kroz priznanje Totalno pozitivna ličnost godine zahvaljuje svim osobama, organizacijama, udruženjima koje su tokom 2021. ostvarili izvanredne rezultate ili učinili naše živote lakšim i sadržajnijim. Glasati za njih možete na OVOM LINKU.

Ekonomski fakultet Tuzla ima tradiciju ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama.

Više od 5000 diplomiranih studenata, uključujući i diplomirane studente sa Više i Visoke poslovne škole, koji rade na različitim radnim mjestima svojim su radom potvrdili da znanje koje su stekli na Ekonomskom fakultetu predstavlja odličnu podlogu za njihov uspješan rad i napredovanje. U prilog tome, 145 magistara nauka i 42 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli na Ekonomskom fakultetu najbolje dokazuju da je nastavni i naučno-istraživački rad na Fakultetu na zavidnom nivou.

Kako je ovaj dio Bosne i Hercegovine poznat po razvijenoj unutarnjoj i vanjskoj trgovini, na nekadašnjoj Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi i kasnije na Ekonomskom fakultetu u obrazovnom i istraživačkom radu posebna pažnja se posvećivala tehnici trgovinskog poslovanja i filozofiji savremenog marketinga. Računovodstvena i finansijska funkcija su isto tako shvatane kao izuzetno važne u postupku upravljanja poslovnim procesima, zbog čega je i u toj oblasti Fakultet razvio vrlo intenzivan obrazovni i naučno-istraživački rad, u čemu je postigao zavidnu reputaciju u akademskim i stručnim krugovima u državi i izvan nje.

Stalnim inovacijama nastavnih planova i programa Fakultet se opredjeljuje na educiranje stručnjaka koji se u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom educiraju na biznis školama, školama za poslovnu administraciju i sličnim školama. Nastoje da pripreme mladog čovjeka da se može nositi sa različitim problemima u poslovanju preduzeća i da može uspješno da upravlja poslovnim procesima. U tom smislu, Fakultet je orijentisan na izučavanje menadžmenta i njegovih funkcija u organizaciji.

Naravno, svjesni i značaja obrazovanja i istraživanja na polju ekonomske teorije i politike i zato na studiju I i II ciklusa nude i ovaj smjer. Zahtjevi savremenog poslovanja nameću potrebu i za stručnjacima iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, pa smo u svoju ponudu uključili i ovaj smjer čime smo zaokružili cjelinu ekonomskog obrazovanja i istraživanja u ekonomskoj nauci.

U okviru Univerziteta u Tuzli, Fakultet intenzivno radi na implementaciji bolonjskih principa za visoko obrazovanje i na osiguranju kvaliteta nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada. Opredjeljenje fakulteta je da se zadrži koncept visokog obrazovanja u tri ciklusa 4+1+3, uz paralelno razvijanje koncepta 3+2+3 koji kreće od trogodišnje Visoke poslovne škole, koja je zadnjom izmjenom studijskog programa prije par godina promijenila naziv u studij Poslovne administracije/Poslovne ekonomije.

Ono što predstavlja najveću snagu su kadrovski resursi. Naime, Fakultet vlastitim nastavnim osobljem u potpunosti zadovoljava nastavne potrebe više od 1600 trenutno aktivnih studenata. Nastavnici i saradnici spremni su da svoja teorijska i praktična znanja prenesu na nove generacije studenata koji pokažu interes za dobivanje raznovrsnih kvalifikacija iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Ono čime se fakultet može pohvaliti je  činjenica da su njihovi studenti redovni dobitnici najvećih univerzitetskih priznanja.

Glasajte za Ekonomski fakultet na OVOM LINKU.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button