BiH

Bh. građani vakcinisani u svojoj zemlji još uvijek čekaju jedinstvene COVID potvrde

Prošla godina dana

Prošla je godina, a dogovora o jedinstvenim Covid-potvrdama za građane Bosne i Hercegovine još nema. Sa prijedlogom Ministarstva civilnih poslova BiH da Аgencija za identifikaciona dokumenta bude nosilac tehničkog rješenja izdavanja jedinstvenih Covid-potvrda u startu su bili saglasni u Ministarstvu zdravstva FBiH i Brčko distrikta. Do dogovora, međutim, ni godinu dana nakon ovog prijedloga nije došlo. Mnogi građani nestrpljivi da dočekaju dogovor, rješenje nakon prve i druge doze ponovo traže u susjednoj Srbiji.

Nakon čekanja na dolazak vakcina, građani BiH ponovo čekaju. Sada na jedinstvene covid EU potvrde. Ukoliko žele biti slobodni građani svijeta, nakon masovnog odlaska u Srbiju na vakcinaciju, mnogi sada tamo idu i po booster dozu, jer ne mogu više čekati da se političari na nivou države dogovore. Nestrpljiva je bila i novinarka, Bedrana Kaletović.

„S obzirom da su moje životne navike prilagođene i putovanjima a i ne volim ograničenja bilo koje vrste, a EU certifikat izdaje republika Srbija. Zbog toga sam i booster dozu primila tamo jer samim tim ne želim ograničenja koja EU svakako nameće i traži“, ističe Bedrana Kaletović.

Federalno ministarstvo zdravstva još je početkom prošle godine zajedno sa Brčko distriktom izrazilo spremnost da se na državnom nivou obezbjede jedinstvene covid potvrde. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije, Goran Čerkez mišljenja je da je država jedina nosilac međunarodno – pravnog subjektiviteta za takav vid unificiranja covid potvrda. Prema nezvaničnim informacijama na nivou Vijeća ministara BiH je dogovoreno da će se uključiti državni nivo kako bi se u što skorije vrijeme ozbiljnije raspravljalo o ovoj temi.

„Mi se iskreno nadamo da će ovaj put i RS pristati i da neće praviti nikakve probleme i da ćemo konačno dobiti prepoznatljive covid potvrde. To je bitno za putovanje svih naših sugrađana ali i za buduće situacije ukoliko bude bilo i sličnih da bi mogli reagovati najedan način kao i sve druge države, ne samo u okruženju nego evropske“, mišljenja je Čerkez.

Prilikom Izrade platofme za vakcinaciju na području TK ispoštovane su sve upute EU i te su potvrde, bilo da su štamapane ili u digitalnom obliku, identične. Ipak, zbog izostanka konstruktivnog dijaloga na državnom nivou one nisu validne. Građani naše zemlje koji imaju kartonske potvrde o vakcinaciji, već su se susretali sa neugodnostima na aerodromima, u restoranima, kinima, na koncertima u zemljama EU gdje je pravilo „vakcinisan, testiran, prebolovao“ uveliko zaživjelo. Sa Hrvaskom, ovisno o graničnom prelazu, postoji neki prešutni dogovor da se osobe sa ispisanim kartončićima puštaju preko granice, ali ne i u prostore gdje je potreban sken qr coda.

„Problem države BiH je što nemamo jedinstvenog tijela sa nivoa države koje će validirati te certifikate koje mi izdajemo. EU traži državno tijelo s kojim će napraviti sporazum i njima dati ovlast da na niže nivoe prenose tu mogućnost izdavanja elektronskih certifikata“, rekao je Amer Hasanhodžić, stručni saradnik za informatiku i zaštitu na radu Zavoda za javno zdravstvo TK.

QR code na postojećim covid potvrdama već ima određenu zaštitu od plagiranja ili nekog drugog vida zloupotrebe. Ono što mu osim presudne volje za kompromisom na državnom nivou nedostaje je i konačno davanje ovlasti ustanovama poput Kantonalnog zavoda za javno zdravsto da pripremljene potvrde sa dodatnom zaštitom u formi jedinstvenog broja i izdaje.

„Onog trnutka kad to neko državno tijelo koje će vjerovatno biti Ministarstvo civilnih poslova BiH kaže da su spremni za izdavanje certifikata nama je to u suštini jedan dan da u našu platformu uvežemo. Svi ovi do sada izdati certifikati u suštini neće se mijenjati, neće građani dobijati nove nego će u tom trenutku ovi do sada izdati certifikati postati validniu EU “, ističe Amer Hasanhodžić, stručni saradnik za informatiku i zaštitu na radu Zavoda za javno zdravstvo TK.

Dok se to ne desi, građanima BiH ostaje da to pravo ostvare, poput Bedrane u Srbiji. Iako svi vakcinisani bh. građani imaju jednaku zaštitu od oboljevanja od težih oblika COVID-a 19, socijalni momenat im je i dalje uskraćen, bilo zbog slabe vakcinalne pokrivenosti, bilo zbog mjera svake države pojedinačno. Bh građanima koji su se vakcinisali u svojoj državi od jednog DA još uvijek ovisi mobilna ravnopravnost.Izvor
Rtvtk.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button