BiH

Mladi od 18 do 38 godina iz Kantona Sarajevo dobit će po 10.000 KM pomoći za kupovinu stana ili kuće
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo raspisalo je javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Predmet javnog poziva, kako je navedeno, je podnošenje zahtjeva i utvrđivanje liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Kantona Sarajevo, na način da se odobravaju nepovratna novčana sredstva svim podnosiocima zahtjeva s konačne liste kandidata koji ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom, a sredstva se isplaćuju u jednakom iznosu. Taj iznos ne može biti veći od 10.000 KM.

Uslovi koje kandidat za subvencioniranje mora ispuniti su da je starosne dobi od 18 do 38 godina, da je državljanin BiH, da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva, da podnosilac ili njegov bračni ili vanbračni partner nemaju na drugi način riješeno stambeno pitanje, da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom.

Uslov za apliciranje je i da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili bračnog/vanbračnog partnera, da je stan ili kuća kupljen u periodu od 3. juna 2020. godine zaključno s danom objavljivanja javnog poziva, da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 150.000 KM te da podnosilac zahtjeva ili njegov partner nisu ostvarili pravo po projektu Ministarstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja, a detaljne informacije mogu se pročitati na linku.

Nacrt liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih komisija objavljuje na web stranici Kantona Sarajevo i web stranici ministarstva. Na nacrt liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, podnosilac zahtjeva može u roku od sedam dana od dana objavljivanja nacrta liste izjaviti prigovor ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. Nakon toga ministar razmatra prigovor, nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru.

Konačnu listu kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih utvrdit će ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i objaviti na web stranici Kantona Sarajevo i web stranici ministarstva.

Izvor: Klix.baMožda će Vas zanimati i:

Back to top button