BiH

Kako je izmijenjen zakon da bi Siniša Skočibušić mogao biti direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić je jučer konačno i imenovan, no interesantno je da je u vrijeme dok je bio vršilac dužnosti, Ministarstvo zdravstva FBiH izmijenilo Pravilnik o imenovanju direktora, bez čega on ne bi mogao biti zakonski postavljen.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH propisano je da na mjesto direktora javne zdravstvene ustanove može doći samo osoba koja ima završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci te znanje u zdravstvenom menadžmentu. Osim toga i još nekoliko odredbi, potrebno je da ta osoba ima i odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti zdravstvene ustanove.

Koje su to djelatnosti javnog zdravstva, kojem pripada i ZZJZ FBiH, navedeni zakon također propisuje, i to članom 45.

“Djelatnost javnog zdravstva obuhvata djelatnost socijalne medicine i organizacije sa ekonomikom zdravstva, epidemiologije, higijene i zdravstvene ekologije, sanitarne mikrobiologije i sanitarne hemije”, stoji u Zakonu.

Uz Zakon, primjenjuje se i Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove.

U tom pravilniku donedavno su stajali isti uslovi kao i u Zakonu, međutim Ministarstvo zdravstva FBiH je odlučilo u augustu (tri mjeseca nakon što je Skočibušič postavljen za v.d. direktora) zakonski izmijeniti pravilnik kojim bi dodali još jedan uslov za obnašanje funkcije direktora ZZJZ FBiH. Taj dodatni uslov ili olakšica, zavisi kako se gleda, je djelatnost infektologije, čiji je specijalista upravo naš današnji direktor.

U Pravilniku je prije izmjene stajalo: “Osoba koja konkurira za mjesto direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH treba imati završen medicinski fakultet i završenu specijalizaciju iz epidemiologije, socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva ili zdravstvene ekologije i higijene”, stoji u članu 5.

Međutim, kako je i objavljeno u Službenom glasniku Federacije BiH, u Pravilniku u članu 5. iza riječi “socijalne medicine” dodaje se riječ “infektologije”.

S obzirom na to da je dodata baš djelatnost infektologije čiji je specijalista Siniša Skočibušić, a u vrijeme kada je on v.d. direktor i očekuje se raspisivanje konkursa za direktora, nemoguće je ne postaviti pitanje, da li je do ove izmjene u Pravilniku došlo upravo zbog toga da bi i on ispunjavao uslove konkursa?.

Istina je da vođenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH u ovom trenutku pandemije jeste “vruć krompir” i da je direktor Skočibušić vjerovatno sjajan specijalista, međutim istina je i da je zakon izmijenjen kako bi se i on mogao uklopiti u njega.

Izvor: Klix.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button