Obustava saobraćaja u ulici Patriotske lige u Tuzli

- in Tuzlanski kanton, Vijesti

Obavještavamo građane da će, zbog građevinskih radova na sanaciji kolovoza i pripadajućeg trotoara u ulici Patrotske lige u Tuzli, doći do potpune obustave saobraćaja u navedenoj ulici od 25.10. do 28.10.2021. godine.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.