Vlada TK: Uskoro moguć početak gradnje Urgentnog centra u Tuzli

- in Tuzla
vlada tk

Na današnjoj sjednici Vlada TK je usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022-2024.godina i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2022.godinu sa kratkim opisom projekata Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ovi dokumenti bit će dostavljeni Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona radi pripreme i objavljivanja godišnjeg Kataloga potencijalnih JPP projekata.

Kao Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekta za period 2022-2024.godine, Javna zdravstvena ustanova Univerziteski klinički centar se odlučila za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centar za protetiku i ortotiku, Centar za dijalizu i Centar za radiohirurgiju, a za Godišnji plan za period 2022.godinu se odlučila za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centar za protetiku i ortotiku.

Javna zdravstvena ustanova Univerziteski klinički centar Tuzla će u svom Finansijskom planu za 2022.godinu osigurati sredstva za pripremu prijedloga projekata javno – privatnog partnerstva.

Inače, prema idejnom projektu riječ je o četveroetažnom objektu koji bi se nalazio u blizini bolnice Gradina, tačnije na mjestu postojećeg improvizovanog parkinga. Ukupna površina je okvirno 3.600 metara kvadratnih korisnog prostora, a naslanjat će se na dva ili tri mjesta sa ostalim dijelom bolnice Gradina.

Pored kliničke i specijalističke ambulante, laboratorije, kabineta za CT i magnetnu rezonancu, projektom je predviđeno i formiranje operacionih sala, uz najmanje 20 bolničkih kreveta u dnevnoj bolnici.

Izvor: Tuzlainfo.ba