Mirza Mujezinović(27) borac za bolju poziciju mladih u društvu

- in BIG BANG #HerojiGeneracije

PROFIL KANDIDATA: 

Mirza Mujezinović 

KATEGORIJA: Građanski aktivizam

GODIŠTE: 1994

Mirza Mujezinović kroz svoj rad teži da, prije svega, osnaži mlade ljude  na području Tuzlanskog kantona, da ih motiviše, te da im pokaže da se itekako može biti uspješan, i ostati u državi. Kroz rad na projektu Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice susreo se sa mnogim mladim ljudima sa područja TK. Također, Mirza je član upravnog odbora Tuzlanskog otvorenog centra, te veliki borac za prava LGBTQ populacije, žena i manjina.

On želi osnažiti mlade u Tuzlanskom kantonu kako bi samoinicijativno preuzimali odgovornost i riješavali probleme lokalnih zajednica.
Stvoriti ambijent ravnopravnosti i poštovanja.

Neka od Mirzinih postignuća:

Konkretne brojke koje ukazuju na uticaj kandidata na projekat Omladinske banke i razvoj lokalnih zajednica u kojima se implementira Omladinska banka.

Mirza Mujezinović je kandidat za BigBang priznanje #herojigeneracije u kategoriji Građanski aktivziam. 

Za Mirzu možete glasati klikom OVDJE