SportTuzlanski kanton

Oko pola miliona KM za podršku sportu

Ugovore o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu jučer su sa ministrom kulture, sporta i mladih potpisali predstavnici sportskih organizacija i klubova koji su ostvarili pravo na ovaj oblik podrške.

Za sufinansiranje programa i projekata 114 sportskih organizacija tokom 2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je, putem resornog Ministarstva kulture, sport i mladih izdvojila oko 500 hiljada KM.

„Ono što želim posebno naglasiti je da je ukupno raspodijeljeno 493 hiljade KM što je svakako nedovoljno za sport na području kantona, ali da će Vlada TK u skladu sa mogućnostima Budžeta u narednoj godini pokušati povećati izdvajanja za sport”, kaže Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Sportski klub invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne” iz Lukavca dobio je sredstva za učešće u Premijer ligi BiH, te organizaciju 26. Međunarodnog memorijalnog turnira ”Edin Ibraković”. Zadovoljni su izdvajanjima iz kantona za klub posljednjih godina.

„U ove dvije godine dobili smo dovoljno sredstava koje nam mogu pomoći u radu, najviše od Ministarstva, u ovoj godini smo ostvarili najveća sredstva, za oba projekta. Za jedan projekat je 13 hiljada, a za drugi tri hiljade KM”, navodi Vehbija Tokić, predstavnik SKISO ”Sinovi Bosne” Lukavac.

Pored podrške za projekte osoba sa invaliditetom, podržani su i projekti vrhunskog sporta kolektivno i pojedinačno, kvalitetnog sporta za kolektive i pojedince, zatim sport za sve u okviru koga je sportska rekreacija, potom sportski odgoj i obrazovanje, sportske manifestacije, kao i projekat pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta. Sportsko-kulturno privredni centar Mejdan je dobio sredstva na ime ovog projekta, jer u njemu trenažni proces obavljaju brojni sportski klubovi i organizacije.

„Klubovi kojima se pokriva trošak trenažnog procesa su u najvišem rangu takmičenja. Uglavnom su to loptaški odnosno kolektivni sportovi. Iz godine u godinu sredstva se povećavaju, generalno smo zadovoljni“, ističe Jasenko Elezović, direktor SKPC Mejdan.

Nadležni i predstavnici sportskih klubova i organizacija se nadaju da će uskoro biti povoljnija epidemiološka situacija, kako bi se mogli vratiti u normalne tokove rada, ostvarivali dobre rezultate i uživali u onome što najviše vole. Vjeruju da će i podrška narednih godina biti još veća.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button