Aktivistkinja (20) iz Kalesije realizovala preko 20 projekata za mlade

- in BIG BANG #HerojiGeneracije

PROFIL KANDIDATKINJE: 

ALMIRA OMIĆ

KATEGORIJA: GRAĐANSKI AKTIVIZAM

GODIŠTE: 2001

Almira Omić ima 20 godina i dolazi iz Kalesije. Završila je Medicinsku školu u Kalesiji. Od 2015. godine je članica nevladinih organizacija. Prvo susretanje sa omladinskim aktivizmom i volonterizmom imala je u Omladinskoj banci Kalesija ( Projekat FTZ ), a potom je postala članica Crvenog križa općine Kalesija i Tuzlanskog kantona. 2019. Godine je postala certificirana edukatorica prve pomoći. Do sada je napisala i realizovala preko 20 projekata za dobrobit mladih.

Od juna 2019. godine, predsjednica je Udruženja mladih “Trik”, novonastalog uduženja u Kalesiji. Veoma je kreativna, odgovorna i empatična. Također je edukatorica na temu ” Prevencije međuvršnjačkog nasilja ” i certificirana omladinska radnica od strane PRONI-ja.
Udruđženje mladih “Trik” je nestranačko, neprofitabilno udruženje mladih, do sada su ostvarili partnerstva sa više od 30 nevladinih organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine i sa 2 međunarodne organizacije ( IOM i World Vision ).
ostvari:

Neka od Almirinih ciljevi su:
– poboljšanje uslova života mladih i djece sa područja općine Kalesija
– lična neformlana edukacija
– edukacija mladih
– širenje volonterizma i aktivizma
Osim ovih ciljeva, još jedan od ličnih ciljeva je raditi u SHMP ( službi hitne medicinske pomoći )

Almirina dostignuća su mjerljiva kroz:
– obuke
– povećanje broja aktivnih mladih na području općine Kalesija
– povećavanje broja mladih u Udruđenju mladih “Trik ”
– organizovanju edukacija

Almira Omić je kandidatkinja za BigBang priznanje #herojigeneracije u kategoriji GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Za Almiru možete glasati klikom OVDJE.