Emir Sprečak (19) aktivizom spašava jezero Modrac

- in BIG BANG #HerojiGeneracije

PROFIL KANDIDATA: 

Emir Sprečak

KATEGORIJA: Građanski aktivziam

GODIŠTE: 2002

Emir Sprečak ima 19 godina i završio sam srednju Elektrotehničku školu u Tuzli. Za sebe voli reći da je jako komunikativna osoba, dobar lider, timski igrač i da ima dobro razvijene komunikacijske vještine. Od marta ove godine radi kao asistent na programu Omladinske banke.

Svoj dosadašnji anganžman imao je u različitim udruženjima i organizacijama. Aktivistički duh dolazi od malih nogu, a svoj prvi veći anganžman imao je u Omladinskom klubu Kiseljak. 2019. godine nakon rada u različitim udruženjima odlučio je osnovati svoju neformalnu grupu koja bi radila sa mladima i djecom i tako poboljšala njihov položaj u jednoj takvoj zajednici.

Radeći u maloj i pasivnoj zajednici shvatio je da je mladima potrebno dosta više  da pokažu svoje talente kao i da napreduju u odnosu na mlade koje dolaze iz grada. Iako je Kiseljak dugo godina bio jedan od centara turizma u BiH danas ga krase samo prirodne ljepote, netaknuta priroda i ruševine od nekadašnjih objekata, koje starije vraćaju u neka ljepša vremena.

Nakon brojnih radionica, sastanaka i terenskih akcija sa mladima odlučio je da unaprijedi svoj rad i registruje svoje udruženje. Kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ vođenu od strane Fondacije tuzlanske zajednice uspio je registorvati udruženje i dobiti financijsku podršku za projekat „Be first, be creative and be Compass“.

U periodu februar 2020. – februar 2021. bio član Omladinske banke u Tuzli. Tokom dosadašnjeg rada prošao je jako puno radionica i edukacija od kojih su važni pomena „ Jednaki, a isti “ , „ Liderstvo, aktivizam i volontiranje “ , „ Rod i spol “ , „ Stres i psihičko zdravlje ” i dr. Veliki je borac kako za ljudska prava tako, a svoju podršku pružio je i uspješnim ženama na “Festivalu savremene žene”. Zaljubljen u sport, periodu i putovanja, a svoj sportski aganžman ima u fudbalskom mjesnom klubu. Svoje dalje školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu odsjek pedagogija.

Emirovi ciljevi za naredni period:

Edukovati 100 mladih iz svoje zajednice.
Podstaći 20 mladih da se bave aktivizmom i volontiranjem u zajednici.
Iskoristiti prirodne ljepote zajednice poput Jezera Modrac, izvora mineralne vode Kiseljak i netaknute prirode.
Pokrenuti 2 mala obrta kako bi mladima u zajednici pružio uslove da ostanu raditi u svojoj zajednici i za dobrobit svoje zajednice.

Emir Sprečak je kandidat za BigBang priznanje #herojigeneracije u kategoriji Građanski aktivizam.

Za Emira možete klikom OVDJE.