Završeno uređenje prostorija Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla

- in Obrazovanje
tuzla

U prethodna dva mjeseca, Suosnivači Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla su, shodno potpisanom Ugovoru o zakupu školskih prostorija sa JU Gimnazijom „Ismet Mujezinović“ Tuzla radili na adaptaciji i uređenju prostorija za potrebe realizacije nastavno – umjetničkog procesa školske 2021/22. godine.

S obzirom na to da Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla u svom radu primjenjuje inovativan pristup obrazovanju i odgoju učenika kroz primjenu dramske pedagogije i metoda primijenjenog pozorišta i drame, prostor je namjenski opremljen najmodernijom tehničkom opremom, te specifičnim nastavnim i didaktičnim sredstvima za općeobrazovne i stručno – umjetničke predmete.

Na ovaj način stvoreni su preduslovi da se učenicima ponudi i osigura savremena i kreativna nastava, autorski nastavni plan i program, vannastavne aktivnosti, realizacija specifičnog programa praktične nastave u zajednici, emancipacija specifičnog rada odjeljenske zajednice, mogućnosti cjelodnevnog boravka u školi, e–nastava i realizacija gostujućih predavanja, nastupi, javne prezentacije, festivali, putovanja, učeničke razmjene, angažovan rad s učeničkim organizacijama, nadogradnja i razvoj društvenih vještina, autentična kulturna i javna djelatnost škole, smanjena opterećenost učenika – osigurane međupredmetne korelacije, trajno stečene kompetencije za XXI stoljeće, aktivan rad na profesionalnoj orijentaciji učenika, verifikovan pedagoški rad s roditeljima/starateljima i ambijent za stjecanje znanja iz oblasti poduzetništva.

Škola je upisala 20 učenika s područja Tuzlanskog kantona u statusu redovnog i paralelnog obrazovanja, a nastavno – umjetnički proces realizuje se od 1.9.2021. godine u skladu s odredbama i propisima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. U slučaju dodatnog interesa, školu je moguće upisati podnošenjem zahtjeva za paralelno školovanje i/ili prelazak iz jedne u drugu ustanovu obrazovanja.

U radu na pripremi prostora uključilo se 30 volontera Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja „Mladi Tuzle“ kojima su, u povodu Međunarodnog dana mladih, dodijeljene zahvalnice za volonterski angažman. Kao dodatnu nagradu i zahvalu, za volontere i učenike škole organizovana je stručna posjeta Sarajevo film festivalu.

Uz podršku Fondacije Telemach i kompanije Telemach BH upriličen je susret sa predstavnicima produkcijske kuće UNITED MEDIA i glumačkom ekipom serija „Kljun“ i „Vreme zla“ koje svoje emitovanje započinju u jesen 2021. godine. Učenici su imali priliku čuti o procesu snimanja serija, načinima pronalaska finansijskih sredstava, umjetničkim izazovima, glumačkim iskustvima sa snimanja i očekivanjima od emitovanja serije.

U periodu od 23 – 30.8.2021. godine u Tuzli se realizuje program u povodu svečanog početka rada škole.