Kontrolisana voda na 30 javnih česmi Tuzlanskog kantona, čak 16 nije za piće

- in Tuzlanski kanton
kantona

Javne česme koje nisu priključene na mrežu gradskog vodovoda su nesigurni izvori vodosnabdijevanja, ali zbog sigurnosti zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuizlanskog kantona ih i kontroliše.

U mjesecu julu analizirani su uzorci na 30 lokacija Tuzlanskog kantona čiji rezultati su objavljeni na web stranici Zavoda.

Uzeti su uzorci sa 11 javnih česama u Tuzli, za Živinice i Lukavac po tri javne česme, po dvije javne česme su analizirane u općinama/gradovima Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik, te po jedna u općinama Teočak, Čelić, Doboj-istok, Kalesija, Sapna.

Rezultati su pokazali da kvaliteta vode ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće na 16 javnih česmi pri čemu je  bakteriološki neispravno 14 (50 %) a fizičko-hemijski neispravnost pokazuju 4 (14 %) uzoraka. Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

Zdravstveno ispravne vode su:

 1. Javna česma Par Selo, Tuzla
 2. Javna česma Miladije-Sumporna voda, Tuzla
 3. Javna česma Jurišićka, Lipnica, Tuzla
 4. Javna česma Kotornica, Živinice
 5. Javna česma Šerići Živinice
 6. Javna česma Tito i Alija, Banovići
 7. Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 8. Javna česma Majdan, Modrac, Lukavac
 9. Javna česma Barutni,  Lukavac
 10. Javna česma Petrak, Lukavac
 11. Javna česma Marinuša, Sapna
 12. Javna česma Kapavac, Čelić
 13. Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 14. Javna česma Tursun, Stjepan polje Gračanica,

Zdravstveno neispravne vode su:

 1. Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 2. Javna česma Kiseljak, Tuzla
 3. Javna česma Slavinovići,Tuzla
 4. Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla
 5. Javna česma Marinovići, Obodnica, Tuzla
 6. Javna česma Dokanj, Tuzla
 7. Javna česma Ječmište, Tuzla
 8. Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla
 9. Javna česma Terzikuša,Teočak
 10. Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 11. Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 12. Javna česma Vida II, Gradačac
 13. Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
 14. Javna česma Bukovik, Srebrenik
 15. Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok
 16. Javna česma Masle G.Vukovije, Kalesija

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuizlanskog kantona su uputili apel građanima da koristite vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće, te da se trebaju informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česmi.

Izvor: Tuzlainfo.ba