Tuzlanski kanton

Javni oglas za prijem spasioca u službu zaštite i spasavanja grada Živinice
Interventna služba spasavanja  je vertikalno ustrojeno, stručno, nestranačka služba koja je dio sistema Civilne Zaštite Grada Živinice, te je proglašena Službom zaštite i spasavanja Grada Živinice.

Shodno planu i programu rada za 2021. godinu Interventna služba spasavanja Živinice raspisuje javni oglas za prijem 30 spasioca. Pored opštih i posebnih uslova, selekcije i izbora kandidata koje se realizira kroz tri faze testiranja: Testa općeg znanja, Testa fizičke spremnosti i Intervju. Od kandidata koji apliciraju očekuje se da nakon prijema polože sve kurseve koje finansira Interventna služba spasavanja, obavezni dolasci na obuke i aktivnosti koje Služba sprovodi.

Možda će Vas zanimati i:

Ukoliko želite aplicirati na javni oglas prijavni obrazac možete preuzeti na službenoj web stranici www.isszivinice.ba/index.php/konkurs te poslati na službeni e-mail info@isszivinice.ba . Naknadno ćete biti blagovremeno obaviješteni o realizaciji i selekciji testiranja.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button