revizije.info

Ured za reviziju institucija u FBiH 2016. – 2019. – Osujećeni napredak
Pozitivan efekat izuzetnog povećanja produktivnosti Ureda za reviziju gotovo u potpunosti je poništen ponašanjem institucija bez čije adekvatne reakcije na revizorske izvještaje, odnosno njihove nalaze i preporuke, sav rad revizora biva obesmišljen.

19.05., Centri civilnih inicijativa će, u Sarajevu, održati press konferenciju na kojoj će predstaviti Analizu procesa javne revizije u Federaciji BiH za period 2016. – 2019. godina.

Radi se o periodu koji se poklapa sa mandatom aktuelnog generalnog revizora Ureda za reviziju institucija FBiH, Dževada Nekića, u okviru kojeg je, zabilježen značajan napredak i broj finansijskih revizija, na godišnjem nivou, udvostručen, u odnosu na prethodno stanje. Naime, Planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2021. godinu predviđene su 102 finansijske revizije i prateća izvještaja, što je 13% više od prošlogodišnjeg plana, a čak 100% više od plana prije 5 godina.

Pozitivan efekat povećanja produktivnosti Ureda za reviziju, međutim, gotovo u potpunosti je poništen ponašanjem institucija bez čije adekvatne reakcije na revizorske izvještaje, odnosno njihove nalaze i preporuke, sav rad revizora biva obesmišljen.

Više pročitajte na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button