revizije.info

CCI – Konferencija: Revizija učinka “Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima u RS”
Saopštenje za javnost Centara civilnih inicijativa, povodom danas održane konferencije, prenosimo u cjelosti.

„Naknadni pregled provođenaja preporuka javnim preduzećima koje je izdala Glavna službe za reviziju RS, upućivanje svih negativnih revizorskih izvještaja na razmatranje poslanicima NSRS i osnivanje jednice za javni nadzor nad javnim preduzćima u RS “ –  zaključci su današnje konferencije Revizija učinka  „Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima“ Centara civilnih inicijativa održane u Banja Luci.

Cilj održane konferencije bio je ukazati na važnost revizija učinka te njihovog doprinosa boljem funkcionisanju javnog sektora,  a vezano za objavljeni Izvještaj revizije učinka Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima. Tim povodom, uz podršku Švedske, konferencija Centara civilnih inicijativa okupila je predstavnike relevantnih institucija koje mogu daljim postupanjem po revizorskim preporukama doprinijeti unapredjenju procesa planiranja i izvještavanja u javnim preduzećima.

Naime, revizija učinka, kao proces provjere učinkovitosti rada institucija, pokazala je da planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima nije organizovano i provedeno na efikasan način, što ima uticaja i na efikasnost svih drugih poslovnih procesa i aktivnosti u javnim preduzećima. Također, ukazano je da planovi poslovanja javnih preduzeća u pogledu kompletnosti ne zadovoljavaju zahtjeve zakonske regulative, njihovi elementi su međusobno neusklađeni, a indikatori za mjerenje i ocjenu uspješnosti poslovanja javnih preduzeća nisu utvrđeni.

Više pročitajte na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button