Antikorupcija.info

Slučaj MHE u SBK: Opštinska vijeća izbjegavaju da se izjasne o prostornom planu, a ministarstvo ne želi odluku donositi bez njihovog jasnog stava
Od ukupno 12 opština na teritoriji Srednjobosanskog kantona, vijećnici samo 5 njih su dali svoje mišljenje i proslijedili ga nadležnom kantonalnom ministarstvu.

Kantonalna vlast, u skladu sa zakonom, želi da čuje mišljenje građana prije nego usvoji Izmjene i dopune prostornog plana. I ovo bi bila jedna  sasvim normalna situacija o kojoj mediji čak ne bi ni izvještavali, jer stara pravila novinarstva nalažu – nije vijest da je pas ujeo čovjeka već da je čovjek ujeo psa. Međutim…

U SBK je u januaru donesena odluka o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005.–2025. Dokumenta koji ne bi bio toliko značajan da se njime ne predviđa izgradnja još 38 mini hidroelektrana, iako je Predstavnički dom Federalnog parlamenta prošle godine usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeka i izglasao zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH. No, izgleda da odluke Federalnog parlamenta ne znače previše vlastima Srednjobosankog kantona koji ima najviše do sada izgrađenih mini hidroelektrana – čak 36.

Odlukom je definisano da su opštine dužne u roku od 90 dana od dostave materijala da organizuju Javnu raspravu, gdje će građani iskazati svoje stavove i mišljenja na temu Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana SBK, te, da opštinska vijeća, na osnovu javne rasprave i primjedbi i komentara koje im građani upute, dostave svoje mišljenje na temu Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana SBK nadležnom kantonalnom ministarstvu.

Više pročitajte na antikorupcija.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button