Antikorupcija.info

Obrazovanje u kandžama politike – Politička pobodnost ispred stručnosti i iznad zakona
“To je nečuven primjer korupcije i bahatosti vlasti. I još jedan primjer srozavanja institucija.” – izričit je bio delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Bosić, a sa njim se složio i kolega mu Denis Bećirović, najavljujući da će kao delegat tražiti dodatne provjere za ovaj slučaj.

Nakon izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata Privremene zajedničke komsije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure izbora, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je na 18. sjednici Predstavnikog doma PS BiH dobila novi Upravni odbor. Bez uvodnog obrazloženja predsedavajućeg ili članova komisije, a izostala je i bilo kakva rasprava po toj tački dnevnog reda.

Formalno je sve u redu – urađeno po proceduri i u skladu sa zakonskim regulativama. Počevši od imenovanja Komisije, donošenja Poslovnika o radu, objavljivanja konkursa u službenim glasnicima i javnim glasilima dostupnim u cijeloj BiH, do kandidovanja i izbora najbolje rangiranih kandidata. No, u suštini, vladajuće nacionalne stranke, ponovo su izabrale sebi bespogovorno odane ljude, koji će, u njihovom interesu, nadzirati i kontrolisati rad važne agencije koja će odlučivati o akreditaciji i ocjenjivanju javnih i privatnih univerziteta.

Dovoljno je bilo pogledati sastav komisije, u koju su iz Predstavničkog doma imenovani Nikola Lovrinović, Nenad Stevandić i Denis Zvizdić a iz Doma naroda Bariša Čolak i Sredoje Nović, te i pretpostaviti na koji način će kandidati biti birani.

Od dvadeset kandidata sa kojima su obavljeni intervjui prednost “sedmorici veličanstvenih” data je Sanjinu Kodriću, Suadu Kunosiću, Lucijani Boban, Zorani Štaka, Nedeljku Stankoviću, Dini Mujkiću i Marku Odaku. SDA se pitao kada je u pitanju bio izbor dva člana iz reda Bošnjaka, SNSD za dva srpska, HDZ dva hrvatska, a zajednički je odabran i jedan iz reda “ostalih”.

Više pročitajte na antikorupcija.info.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button