revizije.info

I sudovi u Višegradu i Srebrenici krše zakone
Prema nalazima revizora poslovanje sudova nije bilo usklađeno sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o računovodstvu i reviziji RS, kao ni sa – Zakonom o javnim nabavkama.

U paketu od 9 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama u RS, za 2020. godinu, dva se odnose na osnovne sudove. Osnovni sud u Višegradu i Osnovni sud u Srebrenici.

Od 7 osnovnih sudova, u koliko je, Programom rada za 2021., Glavna služba ze reviziju javnog sektora RS, planirala provesti finansijsku reviziju za prošlu godinu, do sada je provedeno i objavljeni su odgovarajući izvještaji, za njih 6.

Sudovi u Šamcu, Vlasenici i Trebinju dobili su pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

Na početku pomenuti, sudovi u Višegradu i Srebrenici, uz Osnovni sud u Sokocu, čiji je izvještaj objavljen prije mjesec dana, dobili su pozitivnu ocjenu za finansijske izvještaje, ali mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Osnovnog suda u Prnjavoru, koji je, takođe planiran za ovu godinu, za sada još nije objavljen.

Više pročitajte na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button