revizije.info

Ured za reviziju institucija BiH objavio je strateški plan svog razvoja za period 2021 – 2025
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izradio je, i ovih dana objavio, Strateški plan razvoja s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja za period 2021-2025. godine.

Ovaj strateški plan predstavlja nastavak razvojnih aktivnosti Ureda koje su se temeljile na prethodnom strateškom planu – za period 2014. – 2020. i oslanja se na važeće strateške planove INTOSAI-ja i EUROSAI-ja, koji pred svoje članice postavljaju izazovan zadatak da pronađu odgovore na globalne promjene u okruženju u kojem djeluju.

“Pružanje razumnog uvjerenja poreznim obveznicima o načinu na koji se koriste javni resursi je pravo i zadaća Ureda”,  konstatuje se u novom dokumentu.

Ova strategija označava daljnji put za ispunjavanje ove zadaće i činjenje pozitivnog doprinosa učincima javne uprave.

Revizija nije svrha samoj sebi – kako se to često i naglašava – nego je neophodan dio regulatornog sistema čiji je cilj pravovremeno otkriti devijacije od usvojenih standarda i kršenja principa zakonitosti, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti upravljanja javnim sredstvima, kako bi se omogućilo preduzimanje korektivnih mjera u pojedinačnim slučajevima, a odgovorne primoralo da prihvate odgovornost, kako bi se nadoknadila šteta, ili kako bi se preduzeli koraci na sprečavanju ili barem otežavanju takvih prekršaja.

Više pročitajte na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button