Ured za reviziju institucija BiH objavio je strateški plan svog razvoja za period 2021 – 2025

- in revizije.info

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izradio je, i ovih dana objavio, Strateški plan razvoja s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja za period 2021-2025. godine.

Ovaj strateški plan predstavlja nastavak razvojnih aktivnosti Ureda koje su se temeljile na prethodnom strateškom planu – za period 2014. – 2020. i oslanja se na važeće strateške planove INTOSAI-ja i EUROSAI-ja, koji pred svoje članice postavljaju izazovan zadatak da pronađu odgovore na globalne promjene u okruženju u kojem djeluju.

“Pružanje razumnog uvjerenja poreznim obveznicima o načinu na koji se koriste javni resursi je pravo i zadaća Ureda”,  konstatuje se u novom dokumentu.

Ova strategija označava daljnji put za ispunjavanje ove zadaće i činjenje pozitivnog doprinosa učincima javne uprave.

Revizija nije svrha samoj sebi – kako se to često i naglašava – nego je neophodan dio regulatornog sistema čiji je cilj pravovremeno otkriti devijacije od usvojenih standarda i kršenja principa zakonitosti, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti upravljanja javnim sredstvima, kako bi se omogućilo preduzimanje korektivnih mjera u pojedinačnim slučajevima, a odgovorne primoralo da prihvate odgovornost, kako bi se nadoknadila šteta, ili kako bi se preduzeli koraci na sprečavanju ili barem otežavanju takvih prekršaja.

Više pročitajte na revizije.info