Započelo otkopavanje nepropisno odloženog toksičnog industrijskog otpada

- in Tuzlanski kanton
otpada

Krajem prošle sedmice započelo je otkopavanje nepropisno odloženog toksičnog industrijskog otpada u krugu nekadašnjih fabrika HAK1 i HAK2 u Tuzli. Lokaciju gdje se vrši otkopavanje danas je posjetio ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin. Radi se o aktivnostima koje su uslijedile nakon što je Vlada imenovala Tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle. Zadatak Tima je da analizira stvarno stanje po pitanju količina i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekadašnjih fabrika, te nekadašnjem odlagalištu otpada u Moluhama.

„Došli smo do trenutka kada je Vlada krenula u raskop deponije kruksa. Ono što je veoma bitno jeste da sada tačno znamo gdje su granice te deponije i do koje dubine to ide. Inžinjersko – geološke karte će biti gotove za dan-dva i one će nam tačno reći koja se to količina kruksa nalazi u ovoj deponiji“, rekao je danas ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin, ističući da je površina deponije negdje od 800 do 1.000 m2, te da će se sada konačno utvrditi i stvarni razmjer problema s kojim se danas suočavamo.

Resorno ministarstvo i Vlada TK će nakon utvrđivanja koliko je kruksa i drugih opasnih supstanci kao što su sirovi propilen oksid, etilen oksid, hlor i živa preostalo u krugu fabrika dati prijedlog mjera za njihovo uklanjanje.

„Naš je cilj da ustanovimo, osim kruksa, sa kakvim se to još zaostalim supstancama i problemima suočavamo u industrijskom krugu grada Tuzle. Krajnje je vrijeme bilo za to. Na osnovu svega toga definisat ćemo dalje korake na koji način da ovo zbrinemo, jer je ovo veoma skupa operacija“, dodao je Karadžin izražavajući očekivanje da se u ovaj projekat uključe i drugi nivoi vlasti.

Prema prvim procjenama, ministar Karadžin je izjavio da se radi o hiljadama tona, koje ujedno oslikavaju i nemar onih koji su 80-tih godina, kada je nastajao ovaj otpad, vodili proizvodnju u ovim fabrikama.

Nakon što se dobiju geološko – inžinjerske karte završit će se ova faza i dobit će se slika o razmjerima problema.

„Nakon toga ćemo ponovno zatvoriti ovu deponiju kako bismo spriječili širenje toksina. Kada dobijemo nalaze o tačnom sastavu deponovane materije mi ćemo sagledati moguće modalitete za zbrinjavanje tih količina, te se opredijeliti za najprihvatljiviju opciju“, zaključio je Karadžin.