revizije.info

ERS: “I za nas kao i za revizore EU postoji vrijeme prije i vrijeme poslije krize uzrokovane pandemijom”

Evropski revizorski sud šestog je maja objavio svoj godišnji izvještaj o radu za 2020. godinu, koji donosi sveobuhvatan pregled revizija koje je Sud proveo i publikacija koje je objavio, provjera koje je obavio u državama članicama i zemljama izvan EU, te, njegove saradnje s glavnim akterima tokom 2020. godine.

2020. godina bila je po mnogo čemu posebna i za Evropski revizorski sud. Obilježile su je izuzetno teške okolnosti, koje su ponekad dovodile u pitanje i stabilnost cijelog sistema. Međutim, Evropski revizorski sud uspješno se suočio sa tim izazovima i konkretnim operativnim problemima.

Izbijanje krize uzrokovane bolešću Covid-19, početkom 2020., nije spriječilo Sud da provodi revizije uspješnosti i pravilnosti mjera EU. Tokom čitave godine održao se kontinuitet poslovanja. Sud je nastavio pružati građanima EU i donositeljima politika nezavisne procjene ključnih pitanja, ističući dobre karakteristike, ali i upozoravajući na loše.

Ipak, pandemija je uticala na rezultate. Objavljeno je šest izvještaja manje od 38 planiranih u izmijenjenom programu rada za 2020., jer je tokom godine došlo do kašnjenja s određenim revizijama.

Više pročitajte na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button