revizije.info

Kako za tri godine ne riješiti nijedan problem na kojem vam ukažu revizori?
Praćenje realizacije preporuka koje revizori daju institucijama, u cilju otklanjanja uočenih nedostataka u njihovom radu, vrlo je značajno. Kako kod finansijskih, tako i kod revizija učinka.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 19.05.2020. objavio je 2 izvještaja o provedenom praćenju realizacije preporuka iz 2 izvještaja revizije učinka objavljena u ljeto 2017. – „Planiranje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine” i „Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“.

Cilj praćenja bio je procijeniti, da li su, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH preduzeli odgovarajuće aktivnosti na osnovu izvještaja iz 2017., te u kojoj mjeri su date preporuke realizovane.

Možda će Vas zanimati i:

I u jednom i u drugom slučaju utvrđeno je da su institucije preduzimale „određene aktivnosti“ na realizaciji datih preporuka, ali da one nisu bile dovoljne kako bi se preporuke u potpunosti realizovale.

Pročitajte više na revizije.info

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button