Administracija omiljenog BH ljetovališta dobila negativnu ocjenu revizora zbog kršenja niza zakona

- in revizije.info

Pored kršenja Zakona o koncesijama, Zakona o prekršajima, Zakona o budžetima u FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima HNK i Zakona o trezoru FBiH, revizori su i u Općini Neum konstatovali praksu kršenja Zakona o radu, raširenu u bh. institucijama vlasti – zaključivanjem ugovora о djelu i plaćanjem angažovanih lica, za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova, koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine.

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je novi „paket“ izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019. godinu. Jedina institucija sa negativnom ocjenom, u ovom „paketu“ je – Općina Neum.

Ovo je tek druga revizija ove općine, u 20 godina postojanja Ureda. Prva je bila revizija za 2009. godinu, u kojoj je Općina Neum dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima i 17 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

10 godina kasnije, stvari stoje još lošije. Općina Neum je za finansijske izvještaje ponovo dobila mišljenje s rezervom, ali je za usklađenost poslovanja sa zakonima dobila negativno mišljenje. I to sa dodatnim „skretanjem pažnje“. I čak 22 preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka i nezakonitosti.

Više pročitajte na revizije.info