Revizori utvrdili da predsjednica komisije za utvrđivanje sukoba interesa ima veću platu od zakonom dozvoljene

- in revizije.info

Takođe, za članove komisije isplaćene su naknade u većim iznosima nego što to propisuje odluka Administrativne komisije Narodne skupštine, sklapani su i plaćani ugovori o djelu za poslove koji su u opisu redovnih radnih obaveza zaposlenih u Komisiji, nabavke roba i usluga (mobilnih telefona, goriva za motorna vozila, usluga osiguranja, poklona i reprezentacije) su vršene bez primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, itd.

Sve institucije bi morale da funkcionišu u skladu sa zakonima, računovodstvenim i drugim propisima. No, za neke je utvrđivanje nepravilnosti u tom kontekstu posebno neprihvatljivo. I osim pravne ima i moralnu dimenziju. Recimo u slučajevima kada se radi o nadzornim tijelima koja kontrolišu zakonitost rada drugih institucija i pojedinaca u njima. Kao što je slučaj sa Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS.

NEZAKONITO RAZBACIVANJE BUDŽETSKIM NOVCEM

Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS, kojom predsjedava Obrenka Slijepčević, prva je, od dosad 21 revidirane institucije, koja nije dobila pozitivno mišljenje, od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, ni za jednu komponentu finansijske revizie, odnosno, koja je i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima dobila “mišljenje s rezervom”.

Revizori su svoje ocjene precizno argumentirali, odnosno dali za njih odgovarajuće kvalifikacije. Pa je tako mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje obrazloženo utvrđenom činjenicom da sačinjena obrazloženja uz finansijske izvještaje ne daju detaljnije informacije o rashodima roba i usluga, rashodima za lična primanja i druge nefinansijske informacije shodno Pravilniku o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika. Te, da rashodi za usluge korišćenja mobilnog telefona u iznosu od 5.140 KM, režijskog materijala u iznosu od 435 KM i rashodi reprezentacije u iznosu od 2.313 KM su evidentirani bez adekvatne knjigovodstvene isprave, što nije u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

Više čitajte na revizije.info.