Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla: Realizovan prijemni ispit i upis učenika u predroku

- in Obrazovanje, Tuzla, Znanje

Nakon više od dvije godine kontinuiranog i sistematskog rada na osnivanju Srednje “Savremeno-umjetničke škole” Tuzla i nakon ispunjenja svih zakonskih procedura realizovanih krajem 2020. godine u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, nedavno je realizovan prijemni ispit za upis učenika/učenica u martovskom predroku školske 2021/22. godine.

Nakon dvodnevnog prijemnog ispita koncipiranog kao dvodnevna nastava uz pedagoški rad sa roditeljima, Komisija za realizaciju prijemnog ispita donijela je odluku o ispunjenju kriterija za upis 13 učenika u prvi razred školske 2021/22. godina za savremena zanimanja “Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije” i “Omladinski lider”.

U prvi razred Srednje “Savremeno-umjetničke škole” Tuzla upisani su: Anić Reina, Anić Daina, Atlić Adi, Avdičević Zijad, Bratovčić Asja, Ćosić Emina, Mešanović Lejla Lamija, Miščević Sara, Pejić Lorena, Pirić Tarik, Stolica Dalal Dea, Stuhli Iris i Vantić Emma.

Podsjećamo da je škola osnovana na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, o saglasnosti za osnivanje, broj: 10/1-34-22788-1/20 od 28.7.2020. godine; upisa u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Tuzli broj: 032-0-Reg-20-001291, od 12.10.2020. godine; Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa broj: 10/1-34-037100-2/20 od 6.11.2020. godine i Rješenja Ministarstva obrazovanja i nauke, broj: 10/1-34-037100-5/20.od 15.12.2020., o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.

Sljedeći prijemni rok je u junu 2021. godine, a svi koji su zainteresovani za upis škole, mogu se najaviti na informativne razgovore koji se realizuju tokom aprila i maja 2021.godine uz prethodni dogovor termina na 061 36 56 00.

Školu je moguće upisati u statusu učenika/učenice redovnog i paralelnog obrazovanja. Nastavni plan i program je odobren od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i koncipiran je u korelaciji općeobrazovnih predmeta gimnazijskog nivoa i stručno-umjetničkih predmeta koji su inovacija i autorsko djelo osnivača škole.

Sa završenom Savremeno-umjetničkom školom i stečenim kompetencijama za XXI stoljeće, učenici imaju mogućnost nastavka daljeg obrazovanja na svim fakultetima ili akademija u regiji i primjenu znanja u svim budućim profesijama.

Dobrodošli u školu kreativne (samo)spoznaje.