BiH

OSCE pažljivo razmatra rizike trgovine ljudima s kojima se suočavaju azilanti i migranti

Trenutno stanje 8000 azilanata i migranata u Bosni i Hercegovini, bila je glavna tema razgovora serije online sastanaka koji su okončani 25. marta, 2021. godine, prije terenske posjete Valianta Richeyija, specijalnog predstavnika OSCE-a i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Margarete Cederfelt, potpredsjednice Parlamentarne skupštine OSCE-a i predsjedavajuće ad hoc Komisije za migracije.

Specijalni predstavnik Richey i potpredsjednica Cederfelt održali su online sastanke sa državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, Samirom Rizvom, glavnom tužiteljicom Tužilaštva BiH, Gordanom Tadić, članovima Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnicima međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija.

“Uvijek kada su ugrožene osobe prepuštene životu u opasnim uslovima, rizici trgovine ljudima se povećavaju. Identificiranje i zaštita žrtava trgovine ljudima je pravna obaveza i humanitarna dužnost”, istakao je specijalni predstavnik Richey. “Moramo izgraditi sistem koji će osigurati značajnu pomoć svakoj osobi koja ima pravo na to, i koji će pomoći u razotkrivanju kriminalnih mreža koje profitiraju od iskorištavanja ljudi”.

Možda će Vas zanimati i:

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Rizvo, istakao je da predstojeća posjeta delegacije OSCE-a stiže u pravi čas. “Identifikacija žrtava migracijskih tokova je transnacionalni problem koji zahtijeva sveobuhvatnije rješenje”.

Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, izjavila je kako Misija kontinuirano prati situaciju na lokalnom nivou. “Sarađujemo s državnim i međunarodnim partnerima na jačanju institucijskog okvira za prevenciju iskorištavanja osoba koje su u pokretu. Ovo podrazumijeva pružanje pomoći sistemima na unapređenju identifikacije žrtava trgovine ljudima u mješovitim migracijskim tokovima”.

Potpredsjednica Cederfelt govorila je o mnogim izazovima koji su povezani s neregularnim migracijama, koji se moraju rješavati na dosljedan, trajan i human način. “Ovo podrazumijeva značajan doprinos međunarodnih i nevladinih organizacija za pružanje pomoći koje su aktivne na terenu. Akteri civilnog društva mogu imati ključnu ulogu u osiguranju efektivnih i nezavisnih mehanizama praćenja kako bi se zaštitila prava migranata i azilanata, te kako bi se pružila prijeko potrebna pomoć žrtvama trgovine ljudima i ostalim ugroženim migrantima”.

Potpredsjednica Cederfelt takođe je pozvala na jačanje međunarodne saradnje u razotkrivanju međunarodnih mreža trgovine ljudima, te da se posebna pažnja posveti maloljetnicima bez pratnje koji su u pokretu i koji su pod posebnim rizikom od trgovine ljudima i drugim oblicima iskorištavanja.

“Borba protiv trgovinje ljudima počinje sa identifikacijom i zaštitom žrtava i ostalih ranjivih kategorija”, zaključio je specialni predstavnik Richey. “Ovo, na primjer, znači da je potrebno pregledati sve migrante kako bi se uoočili potencijalni znakovi iskorištavanja, te raditi na unapređenju ekonomskog osnaživanja žena kao načina i za prevenciju trgovine ljudima i za pomoć u procesu oporavka. Takođe je potrebno dati priliku za obrazovanje djece migranata i maloljetnika koji nemaju pratnju”.

Predstojeća posjeta specijalnog predstavnika Richeyija Bosni i Hercegovini pružiće priliku da lično procijeni situaciju na terenu i potvrdi ponuđenu podršku lokalnim vlastima.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button