Tuzla

Održana 5. redovna sjednica Vlade TK

U januaru evidentiran blagi pad broja migranata u odnosu na decembar

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za januar 2021. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 173migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil.

U odnosu na decembar prošle godine, kada je evidentirano 255 migranta, radi se o smanjenju evidentiranih migranata za njih 53.

Tokom januara evidentiran je najveći broj migranata iz Pakistana, njih 45. Osim iz Pakistana, evidentirano je i 40 migranata iz Eritreje, Maroka 27, Afganistana 16, Alžira 13, Sirije i Libije po 12, Iraka 2, Kurdistana, Makedonije, Bangladeša i Nepala po 1 migrant.

U ovom periodu evidentirano je i 26 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a šest takvih događaja su evidentirani kao krivična djela i to po jedno krivično djelo razbojništva, nanošenja teških tjelesnih povreda, nepovredivost doma, povreda pečata, teška krađa i krađa.

 

Ostale odluke

Vlada je na današnjoj sjednici imenovala komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta je postavljen ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, za načelnika direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović, dok su članovi sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona Merima Sarajlić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vahidin Smajlović, ministar privrede Mevludin Hodžić, ministar zdravstva Božo Jurić, ministar prostornog uređenja i zaštitu okolice Zvjezdan Karadžin, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Hamza Bešić, ministar finansija Vedran Lakić, ministrica pravosuđa i uprave Una Harčin, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za mjere zaštite i spašavanja Dragan Pelemiš, šef Kantonalnog operativnog centra – zadužen za osmatranje,obavještavanje i uzbunjivanje Elvedin Kurbašić  i stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite – zadužen za deminiranje i NUS-a Benedin Pejić.

Današnjim Zaključkom Vlada zadužila sve kantonalne organe koji procedure zapošljavanja provode putem Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine da, obzirom da nisu poštivali Zaključke Skupštine TK o zabrani zapošljavanja i obustavljanja daljeg vođenja postupaka, obustave sve dalje aktivnosti na provođenju javnih oglasa i konkursa koje su započeli, a još uvijek nisu okončali po datim saglasnostima nadležnih organa u prošloj godini ili od ranije, kao i eventualnih saglasnosti koje su date do 26.januara 2021.godine, vezujući se za data mišljenja i obezbijeđena sredstva iz Budžeta TK za 2020.godinu, te da iste u smislu važećih propisa ponište. U onim slučajevima gdje se novo zapošljavanje procijeni kao neophodno institucije moraju obnoviti procedure traženja saglasnosti i mišljenja nadležnih ministarstava, odnosno Vlade Tuzlanskog kantona.

Danas donesenom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju. Sredstva planirana za ovu namjenu rasporedit će se za nabavku nagrada za „Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja. Nagradu za „Životno djelo“ u 2021. godini, dobit će dvadeset nastavnika, od toga 12 nastavnika osnovnih škola, 6 nastavnika srednjih škola, po jedan nastavnik predškolskih ustanova isavjetnik/državni službenik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva, uz napomenu da ukoliko se nagrada ne dodjeli državnom službeniku ili savjetniku iz Ministarstva, odnosno Zavoda, ona će se dodijeliti nastavniku iz osnovne škole.

Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za troškove manifestacija.Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, sufinansiraće se programi manifestacija koje afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje i koji su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila da je Grad Tuzla izvršio povrat neutrošenih 4.081,11 KM na račun Trezora Tuzlanskog kantona. Naime, Gradu Tuzla je tokom 2019. godine odobreno 64.316,00 KM naime subvencioniranja unaprjeđenja i razvoja poslovnih zona. U dostavljenom Izvještaju o utrošku namjenskih sredstava za realizaciju projekta izgradnje primarne infrastrukture u Poslovnoj zoni Kreka sjever navedeno je da je po ovom projektu utrošeno ukupno 60.243,89 KM, te da je ostalo neutrošenih sredstava u iznosu od 4.081,11 KM, koje su uredno vraćene u Kantonalni budžet.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Školskom odboru JU Osnovne škole „Džakule“ za davanje na korištenje školskog poligona, bez naknade, za potrebe Udruženjagrađana Škola nogometa Nogometni klub „Polet“ Džakule.

Vlada je danas donijela odluku kojom je usmjeren preostali dio sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije iz jula 2020.godine. Ovim se preostali  dio sredstava  potpore Tuzlanskom kantonu u iznosu 18.928.152,00 KM, dodijeljen na osnovu  Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH, a radi se o sredstvima iz RFI aranžmana sa MMF-om, usmjeravaju na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Dominantan dio ovih sredstava bit će usmjeren za finansiranje prava iz oblasti socijalne zaštite i dopunskih prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Fakultetu Elektrotehnike Univerziteta u Tuzli je, za realizaciju projekta „Opremanje računarskog centra“ 20.000,00 KM dodijelilo BH Telecom d.d. Sarajevo.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 40.000,00 KM Razvojnom programu Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP-u BiH) u svrhu sufinansiranja nabavke fiksnog RTG uređaja za potrebe JZU Dom zdravlja Živinice i uređaja za mamografiju za potrebe JZU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla. RTG uređaj je potreban JZNU Dom zdravlja Živinice zbog epidemiološke situacije na području Kantona izazvane epidemijom virusa COVID-19 i povećanim brojem oboljelih od respiratornih oboljenja, dok je mamografski aparat potreban JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla imajući u vidu da je karcinom dojke jedan od najčešćih malignih neoplazmi na području Kantona.

Također, Vlada je danas odobrila i 7.110,00 KM JU OŠ „Banovići Selo“ Banovići u svrhu sufinansiranja troškova prijevoza učenika.

Vlada je danas usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

Vlada se danas upoznala sa izvještajima o radu Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Ministarstva obrazovanja i nauke za 2020. godinu.

Vlada je današnjom odlukom o raspisivanju javnog oglasa utvrdila teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.Postupak oglašavanja, imenovanja komisije za izbor i provođenje postupka, izvršit će Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button