Održana prezentacija Studija o zagađenju zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama

- in Zaštita okoliša

Danas je, u periodu od 16 do 18 sati, u Velikoj sali Općinskog vijeća u Živinicama, održana studija o kvalitetu zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama.

Ova studija imala je za cilj da ukaže na veliki problem koji je godinama unazad prisutan, a odnosi se na enormnu zagađenost zraka u ovim gradovima koji predstavljaju jedne od industrijskih centara Bosne i Hercegovine.

Na samoj studiji obrađene su četiri teme sa kojima bi se svi građani trebali što je moguće bolje upoznati, jer su od velikog značaja kako bi se ovaj problem što brže i djelotvornije riješio.

Teme koje su prezentovane bile su:

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica, koju je prezentirala Hana Alihodžić, MA inženjerstva zaštite okolice;

Studija  o  uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica,  koju je prezentovao Dr.sci. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn.;

Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK, u prezentaciji Dr.sc. Samira Lemeša;

Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti  s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja, tema je koju je također prezentovao Dr. sc. Samir Lemeš.

Prezentacije je otvorio Abdel Đozić koji je na početku skrenuo pažnju na to da je zagađenje zraka jedna od najvažnijih odrednica za zdravlje građana. Studije koje su rađene daju tačne podatke o tome koliko je zagađenost zraka važna za zdravlje svakog pojedinca. Kao najveći problem istakao je činjenicu da se na prostoru BiH još uvijek nije radilo dovoljno istraživanja o kvalitetu zraka, iako je to problem koji raste iz godine u godinu. Zagađenost zraka je u osnovi kompleksna smjesa najrazličitijih stvari. Također je istakao da postoje načini da se tačno utvrdi šta su najveći zagađivači.

Hana Alihodžić je naglasila važnost stručne analize prikupljanja podataka kako bi se utvrdilo stvarno, odnosno nulto stanje zagađenja te da je krajnje vrijeme da se poduzmu mjere za zaštitu zraka.

Samir Lemeš je govorio o pravnoj regulativi, što predstavlja još jednu važnu stavku kada je u pitanju kvalitet zraka za svakoga pojedinca. Građani, kako je naveo Samir Lemeš, imaju pravo da znaju kakav je kvalitet zraka u njihovim sredinama, da imaju pravo da učestvuju u odlučivanju o zaštiti okoliša, ali je naveo da je najveći problem što građani nisu dovoljno upoznati sa tim pravima.