Mirza Kušljugić: Na ovogodišnjem BHing priča o dekarbonizaciji i digitalizaciji elektroenergetskog sistema

- in BHING, U fokusu

Mirza Kušljugić je rođen 1955. godine u Tuzli. Sa 23 godine je u rodnom gradu diplomirao elektrotehniku. Doktorsku titulu je stekao u Sarajevu 1989. godine. Kušljugić je profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, a jedanaest godina je bio i dekan ove visokoškolske ustanove.

Bio je istraživač na Univerzitetu u Manchesteru, Institutu za nauku i tehnologiju – UMIST, UK, 1983./84.

U periodu 2001.-2005.  bio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u misiji Ujedinjenih nacija u New Yorku. Od 2006. do 2014. bio je član nekoliko parlamenata u Bosni i Hercegovini.

Njegova glavna istraživačka interesovanja su: Analiza, rad i planiranje elektroenergetskih sistema;  tehnologije obnovljivih izvora energije;  energetska efikasnost i upravljanje energijom, sa fokusom na mala i srednja industrijska preduzeća;  Ekonomija elektroenergetskih sistema.

Autor je pet naučnih i obrazovnih knjiga, više od 50 naučnih radova i više od 30 specijaliziranih tehničkih studija i analiza politika.

Mirza Kušljugić nam je rekao zašto je bitno da se BH Engineering Week održi baš ove godine:

“Bez obzira na pandemiju koja nas je zadesila, moramo održati koliko god  je moguće dinamiku koja se razvija  u EU, a koja je vezena za njihovo novo srateško opredjeljenje, konkretno iz teme o kojoj ću ja govoriti – dekarbonizacija i digitalizacija elektroenergetskog sistema. To je komponenta nove industrijeske revolucije i ne možemo zbog ograničenja i  zbog korone dozvoliti sebi da ne pratimo šta se događa”.

O čemu će pričati u svom predavanju, Mirza Kušljugić nam je rekao:

“Na konferenciji ću govoriti o tome šta su novi trendovi, šta je činiti BiH da se priključi tim trendovima i koji nas izazovi prije svega u obrazovnom, istraživačkom i inovativnom aspektu očekuju. Govorit ću  o tome kako bi mogli prihvatit i kako bi se mogli priključiti promjenama. Promjenama koje su radikalne, tehnološke, revolucijonarne i poslovne promjene koje slijede u čitavom svijetu”.

Preliminarni program možete pogledati OVDJE i odabrati temu za koju mislite da je savršena vas.

Registraciju za ovogodišnji BH ENGINEERING WEEK možete izvršiti klikom OVDJE.

Više informacija možete pronaći na WEBFACEBOOK, INSTAGRAM i LINKEDIN stranici BH ENGINEERING WEEK-a.