Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježava Međunarodni dan djeteta

- Kategorija: BiH
osce

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) organizovala je webinar na temu: “Iskorištavanje djece kroz sklapanje dječijih brakova”, koji je održan danas, 20. novembra 2020. godine, na Međunarodni dan djeteta.

Ovaj događaj okupio je predstavnike ključnih lokalnih institucija nadležnih za borbu protiv trgovine ljudima i z​aštitu žrtava. Učesnici su bili i predstavnici pravosuđa, izvršnih i zakonodavnih tijela, organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava iz BiH i susjednih država.

Učesnici su razgovarali o efikasnosti domaćih i međunarodnih okvira, koji bi trebali osigurati zaštitu od trgovine ljudima i ranih ili prisilnih brakova, kao i zaštitu žrtava pred relevantnim domaćim i međunarodnim tijelima. Dječiji brak često odgovara definiciji trgovine ljudima, i predstavlja kršenje ljudskih prava i narušavanje ljudskog dostojanstva.

“Nije iznenađujuće da mnoge djevojčice koje dolaze iz siromašnih sredina postaju plijenom organiziranih kriminalnih grupa, koje iskorištavaju djevojčice prisiljene na brak za prisilni kriminal, prisilno prosjačenje ili prostituciju”, kazala je Jasna Dobričik, šefica Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u BiH. “Kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 vjerovatno će dovesti do povećanja broja ranih brakova jer bi porodice iz ugroženih zajednica taj čin udaje svojih kćeri mogle posmatrati kao dostupno sredstvo preživljavanja u nedostatku adekvatne podrške društva.”

Facebook Comments