Održan Okrugli sto i promocija kataloga ‘Ptice močvarice jezera Modrac’

- Kategorija: Životinje

Udruženje za zaštitu prirode i biodiverziteta ˝Via naturae˝ promovisalo je katalog ‘Ptice močvarice jezera Modrac’ na Okruglom stolu održanom u Plavoj sali BKC-a u Živinicama 11. novembra 2020. godine.

Birdwatching je veoma razvijen i značajan vid ekoturizma u Evropi i zasniva se na posmatranju ptica a u Bosni i Hercegovini je u inicijalnim fazama razvoja. Turizam u formi birdwatching-a prepoznat je i uvršten u Strategiju razvoja turizma Grada Živinice, što je bio motiv Udruženju „Via naturae“ da realizuje ovaj projekat u saradnji sa bh. wildlife fotografom Almirom Hukićem, kako bi predočili prirodno bogatstvo i različitost životinjskog svijeta na najvećoj vještačkoj hidroakumulaciji u BiH.

Katalog donosi originalne fotografije ptica močvarica sa jezera Modrac i okolnih močvarnih područja, Mosorovačke i Šerićke bare i opise njihovog načina života, migratorne navike i habitat. Osnovni cilj publikacije je edukacija o diverzitetu ornitofaune, potrebi očuvanja i zaštite močvarnih područja i  popularizacija ekoturizma, odnosno takvog turizma koji se zasniva na učenju i uživanju o okolišu bez negativnih posljedica na usluge ekosistema. Elektronska forma kataloga je dostupna na facebook stranici (OVDJE)  i na linku. OVDJE  

Na okruglom stolu govorili su:

Dr.sc.doc. Jasmina Kamberović (PMF, Via naturae) – Dosadašnja istraživanja biodiverziteta jezera Modrac

Prof.dr. Avdul Adrović (PMF, Univerzitet u Tuzli) – Biodiverzitet ihtiofaune jezera Modrac u funkciji razvoja ekoturizma

Doc.dr.sc. Merima Aljić (Turistička zajednica TK) – Turistički resursi i potencijali Grada Živinice

Prof. dr. Semir Ahmetbegović (PMF, Univerzitet u Tuzli) – Novi studijski program Turizmologija na Prirodno-matematičkom fakultetu

Prof. dr. Isat Skenderović (PMF, Univerzitet u Tuzli) – Komparativni sastav faune sliva rijeke Spreče

Emina Mušić, Zorana Lukić – „Birdwatching” kao novi oblik turizma na prostoru Grada Živinice.

Okrugli sto je moderirala Amela Jusufović, biologinja i potpredsjednica Udruženja ‘Via naturae’.

Zaključci okruglog stola usmjereni su na prijeku potrebu integracije svih dostupnih podataka o biodiverzitetu i ekoturističkim potencijalima Modraca i okolnih močvarnih područja sa ciljem izrade studije za zaštitu Modraca u kategoriji zaštićenih područja, zatim poduzimanja aktivnosti jačeg inspekcijskog nadzora nad zagađivačima, rješavanja problema eutrofikacije jezera, sistemskog pristupa razvoju ekoturističkih potencijala, a sve uz aktivniju ulogu svih nadležnih organa.

Projekat je podržala Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Grad Živinice.

Slične objave

Facebook Comments