Pogledajte rezultate ankete za gradonačelnika/cu Živinica i za Gradsko Vijeće

živinica

Anketa koja je bila bazirana na Vašem mišljenju o načelniku/ci Živinica i o zastupnicima/cama u vijeću je završena sa 1739 glasova za gradonačelnika/cu i 1367 glasova za gradsko vijeće. Rezultate anketa pogledajte u nastavku:

GRADONAČELNIK/CA ŽIVINICA:

GRADSKO VIJEĆE (UKUPNO GLASOVA: 1367)

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments