Svečano otvoren laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta

- in Pozitiva, Tuzla
kompleks

Danas je na Univerzitetskom kampusu svečano otvoren laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Ovo je svakako još jedan veliki pozitivan korak kada je u pitanju unapređenje studentskog programa, čemu svakako treba težiti bez obzira na trenutne mjere koje su na snazi.

O kakvom je kompleksu riječ, nešto više nam je rekao Denis Bećirović, viši asistent Mašinskog fakulteta u Tuzli: “Prvenstveni cilj ovog kompleksa je kvalitetnija edukacija i bolje povezivanje praktičnog i teoretskog dijela znanja koje studenti usvajaju na sva tri odsjeka prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta. Osim što će ovo koristiti u svrhu edukacije, trudit ćemo se da ovim pokrenemo i kvalitetniji naučno-istraživački rad na našem fakultetu.”

Iako smo svjedoci da trenutna situacija zbog pandemije Covid-19 ne pruža mogućnost za što sistematičnije obrazovanje, na Mašinskom fakultetu su entuzijastični i očekuju dobre rezultate, jer svaki problem koji se nađe pred društvom inovacijama i zalaganjem se može riješiti i na osnovu toga učiti.

“Mašinski fakultet i grupa studenata za vrijeme vanrednog stanja je bio itekako aktiviran. Radili smo i proizvodili vizire, tako da je situacija sa pandemijom nama izuzetno dobro poznata i znamo se nositi sa bilo kakvim mjerama. Prošli smo takve ispite u prvom talasu koronavirusa i dok smo određene organe pokrivali sa vizirima koje smo proizvodili, važno je reći da niko na prostoru Tuzlanskog kantona nije bio zaražen” ističe na kraju viši asistent Denis Bećirović.