Gradske pare za čist zrak

- Kategorija: Tuzla, U fokusu
čist zrak

Objavljen je novi Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Javni poziv je objavljen 11. septembra 2020. godine i ostaje otvoren 15 dana, zaključno sa danom, 26. septembra 2020. godine.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno – poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:

  1. nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
  2.  “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
  3.  nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
  4.  nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Javnim pozivom nije predviđeno sufinansiranje nabavke i ugradnje uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

“Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini”.

 

Facebook Comments