SAVJETOVANJE I PODJELA EE PAKETA DOMAĆINSTVIMA U GRADU ŽIVINICE

- Kategorija: Tuzlanski kanton, Vijesti, Zaštita okoliša

U GRADU ŽIVINICE, u periodu od 24.8.2020. pa do isteka zaliha LED sijalica, a najkasnije do 18.9.2020, se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje svoje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

Savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz Živinica koji obilaze domaćinstva ili savjetuju u prostorijama MZ.

Domaćinstva koja su zainteresirana za anketiranje trebaju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • Da domaćinstvo ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid, da se slaže da ponovo u augustu 2021. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.
  • Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta za razgovor sa energetskim savjetnikom.
  • Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice.
  • Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

Bez obzira kojoj MZ pripada, svako zainteresirano domaćinstvo sa područja Grada Živinice, koje ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020 (12 računa) može se javiti jednom od savjetnika koji mu je najbliži.

R. br. IME I PREZIME SAVJETNIKA KONTAKT ZA INFORMACIJE MJESNA ZAJEDNICA
1 Sandra LjubasSelma Mandalović 061 459 743060 326 5975 Živinice Centar i Rudar
2 Šejla Okić 062 122 656 Gornja i Donja Višća
4 Jasmin Mukinović 061 759 172 Šerići
5 Nedim Aljić 062 620 946 Gornje Živinice
6 Muhamed Vrtagić 060 341 4569 Gračanica i Zelenika
8 Nermin Salihbegović 060 316 5990 Gornje i Donje Dubrave
10 Osman Durić 060 349 5555 Lukavica Donja
11 Fehim Tursunović 062 415 630 Lukavica Gornja
12 Ibrahim VrtagićSalih Jusić 062 748 998062 043 815 Svojat i Tupković
14 Elmedin GoletićEdin Hamzabegović 061 457 069061 289 951 Litve
15 Amar GosićAjnur Poljić 062 385 733062 840 741 Priluk
16 Ermin TaripovićĆamil Jusufović 062 683 163062 786 359 Šahići i Šišići
18 Salih Parić 062 218 221 Podgajevi
20 Amar Halilović 062 274 606 Bašigovci

Savjetovanje domaćinstava će se vršiti uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke zaštite COVID-19.

 

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i  smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i  energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići.  U okviru projekta će se vršiti energetsko savjetovanje 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prvog savjetovanja, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Facebook Comments