Nekropola stećaka u Breškama označena informacionim tablama (FOTO)

- Kategorija: BiH, bih, Bosna i Hercegovina, Tuzla, Tuzlanski kanton

Dana, 1. septembra 2020. godine stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona izvršili su postavljanje informacionih tabli kojima je označena nekropola sa stećcima „Stare kuće“ u Donjim Breškama, Grad Tuzla.

nekropola

Radi se o standardnoj informacionoj tabli koju propisuje Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, te o putokaznoj tabli. Na informacionoj tabli se nalazi nova mapa nekropole sa 39 stećaka koliko ih je evidentirano nakon prošlogodišnjeg arheološkog istraživanja koje je organizovao Zavod.

Ova nekropola od 2010. godine ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

 Izvor: bastina.ba

 

Facebook Comments