SAVJETOVANJE I PODJELA EE PAKETA DOMAĆINSTVIMA U OPĆINI BANOVIĆI

- Kategorija: U fokusu, Zaštita okoliša

U Općini BANOVIĆI, u periodu od 20.8.2020. do 18.9.2020. se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

U saradnji sa mjesnim zajednicama, savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz Banovića koji obilaze domaćinstva.

Raspored broja savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama

Red.br. Raspored MZ Broj domaćinstava za anketiranje
1 Grad I 155
2 Grad II 200
3 Grad III 167
4 Podgorje 80
5 Stražbenica 44
6 Repnik 126
7 Grivice 90
8 Banovići Selo 160
9 Omazići 76
10 G.Bučik 26
11 Pribitkovići 86
12 Seona 72
13 Aljkovići 30
14 Brezovača 46
15 Tulovići 60
16 Treštenica 68
17 Oskova 14
UKUPNO 1500

Domaćinstva koja će se anketirati trebaju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta za razgovor sa energetskim savjetnikom,
  • Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice,
  • Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije,
  • Da ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid, da se slaže da ponovo u augustu 2021. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.

Savjetovanje domaćinstava će se vršiti uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke žaštite COVID-19. Obaveza građana i energetskih savjetnika je da koriste masku za lice i da budu na udaljenosti od dva metra.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i  smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i  energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići.  U okviru projekta će se vršiti energetsko savjetovanje 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prvog savjetovanja, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Facebook Comments