PRIDRUŽITE SE ONLINE RAZGOVORU: ULOGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U PRUŽANJU JEDNAKIH ŽIVOTNIH ŠANSI

- Kategorija: U fokusu, Zanimljivosti

Koji je značaj predškolskog obrazovanja i odgoja za djecu, za porodice, ali i društvo u cjelini? Koji je obuhvat djece vrtićkim obrazovanjem i odgojem u BiH i kako stojimo u odnosu na EU? Kakav je odnos cijena vrtića i prosječnih mjesečnih primanja u BIH?

Traganje za mogućim odgovorima na ova pitanja dovelo je do provedbe istraživanja “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”.

Cilj je potaknuti javnu debatu o ovom važnom pitanju i dati doprinos iznalaženju rješenja za uključivanje što većeg broja djece u vrtiće. Dostupnost i priuštivost vrtića su ključni preduslovi za stvaranje jednakih životnih šansi za djecu, kao i važna pretpostavka za usklađivanje privatnog i profesionalnog života.

Pozivamo  Vas na online-diskusiju o rezultatima istraživanja i mogućim inicijativama za unapređenje trenutnog stanja u općini Lukavac.

Ovu diskusiju organizuje Fondacija Friedrich Ebert BIH u saradnji sa Forumom lijeve inicijative.

Diskusija će se održati 12. augusta 2020. godine u 18:00 – 19:30 sati.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 11.08.2020. godine na mail: info@fli.ba

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments