Savjet stručnjaka: Seksualno obrazovanje treba uvesti još u predškolskim ustanovama

- in BiH
Ako pitate roditelje o seksualnosti, većina će vam reći da su škole mjesto u kojima će djeca učiti o ovoj temi. No, ako isto pitanje postavite nastavnicima, većina će reći da su to teme o kojima djeca razgovaraju sa svojim roditeljima, a jedina realnost iz date situacije jeste da se djeca nalaze u položaju koji je vrlo opasan, a odrasli, vrlo neodgovorni prema onima kojima je ova tema od iznimnog značaja.

“Nekada su naši odnosi uspostavljani i održavani isključivo u direktnom i fizičkom kontaktu sa našim vršnjacima. Nekada smo se pokazivali i dokazivali samo u fizičkom okruženju, a danas, mladi treba da se pokažu i dokažu i u virtualnoj stvarnosti. Tome svjedočite kada vidite slike i statuse na socijalnim mrežama, gdje mladi pokazuju i dokazuju svoj značaj, grade i brane svoj identitet, uspostavljaju zdrave, ali nezdrave odnose. Socijalne mreže predstavljaju paralelnu stvarnost, tako da mladi danas žive u više različitih stvarnosti istovremeno, a svaka od ovih stvarnosti nosi određene prednosti, ali i rizike”, kazao je na početku našeg razgovora lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović.

Seksualno obrazovanje u predškolskim ustanovama

Nadalje navodi da je učenje o seksualnosti vrlo širok koncept koji priprema djecu za različite interakcije s kojima se susreću i koje ih čekaju na putu odrastanja, ali i kasnije. Vršnjački odnosi, zdravi prijateljski odnosi, romantični odnosi, briga o zdravlju, briga o mentalnom zdravlju, prevencija nasilja i usvajanje stavova koji doprinose eliminaciji nasilja, učenje o negativnim utjecajima socijalnih mreža, sigurnost, učenje o zdravoj seksualnosti, sigurnost u virtualnom prostoru, sve su to teme koje se obrađuju u okviru obrazovanja o seksualnosti.

“Ove teme su vrlo relevantne za mlade ljude, a mnoge od pobrojanih tema mogu izgledati kao nepovezane sa temom seksualnosti, no istina je da su sve pobrojane teme osnova programa obrazovanja o seksualnosti. Obrazovanje o seksualnosti je potreba mladih, naglašena i potvrđena brojnim istraživanjima. Ne postoji adekvatnije mjesto od škole u kojem bi mladi na kvalitetno strukturiran i uzrastu prilagođen način, učili o ovim temama. Uz kompetencije nastavnika, afirmativno obrazovno okruženje, mladi mogu biti otvoreniji za razgovor i istraživanja svih navedenih tema, nego je to slučaj s porodicom. Porodice često nemaju kapacitet da na adekvatan način adresiraju ključna pitanja jer i u vremenu kada su se roditelji školovali, ove teme nisu bile zastupljene,pa se posljedice osjete sada”, objašnjava Mehmedović.

Uvođenjem ovih tema u formalno obrazovanja mladima se daje prilika da dobiju provjerene i naučno utemeljene informacije. Nažalost, mladi danas zbog izostanka ovog vida obrazovanja sami traže informacije, na internetu ili od svojih vršnjaka, a često, informacije koje tim putem pronađu ili dobiju, nisu tačne i provjerene.

Mehmedović nam je kazao i kako obrazovanje o seksualnosti treba početi već u predškolskim ustanovama.

“Naravno, u tom uzrastu nećemo djecu učiti o seksualnim odnosima, već je u tom uzrastu važno s mladima razgovarati o osjećanjima, zdravim i nezdravim prijateljskim odnosima, identitetu, higijenskim navikama, učiti ih o sigurnosti na internetu, nasilju, potencijalnim rizicima u online i stvarnom prostoru. U ovom uzrastu se mladi uče šta je primjereno, a šta neprimjereno ponašanje, što je zapravo pristup u kojem djecu učimo koje ponašanje odraslih nisu primjerena i kako da ih djeca prepoznaju i reaguju u slučaju potrebe”, navodi Mehmedović.

Sve navedene teme su osnove učenja o seksualnosti, jer je termin seksualnost mnogo širi od prva četiri slova ove riječi. Učenje o seksualnosti je, kaže Mehmedović, učenje o sebi kroz prizmu društvenih utjecaja i trendova koji su aktuelni, a koji mogu biti utjecajan faktor na odluke, stavove i ponašanje mladih.

“Ono što je posebno važno naglasiti ljudima koji ovo čitaju je činjenica da dostupnost obrazovanja o seksualnosti nije ograničena u BiH zato što nije dobra za djecu, već je problem u onima koji donose odluke, a koji često nemaju ni najbazičnije znanje o ovoj oblasti pa je njihov stav temeljen na netačnim i nepotpunim informacijama. Srećom, takvih u BiH je sve manje, a onih koji prepoznaju dobrobit djece kao osnovu učenja o seksualnosti, svakim danom je sve više”, rekao je.

Seksualno obrazovanje samo u dva kantona u FBiH

Naime, Asocijacija XY i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su 2013. godine uveli predmet pod nazivom Zdravi životni stilovi, kojeg mogu odabrati učenici od V do IX razreda u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Nastavnici i roditelji ovaj predmet nazivaju životnim predmetom.

“Kroz povezane oblasti, ovaj predmet daje odgovore na najvažnija pitanja koja su često neodgovorena, a vrlo su značajna za mlade ljude. Nastavni plan uključuje šest modula. Nastavnici prilagođavaju sadržaj kako bi se osiguralo da svaki učenik sluša sadržaje primjerene svom uzrastu, počevši od najosnovnijih informacija u 5. razredu do prezentovanja složenijih ideja u kasnijim razredima”, kazao je.

Učenici imaju priliku učiti o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, zloupotrebi supstanci, nenasilnoj komunikaciji, a samo u osmom i devetom razredu učenici mogu učiti o reproduktivnom zdravlju i rodnim pitanjima.

Pa tako učenici mogu učiti o rizicima, posljedicama i pozitivnim aspektima reproduktivnog života i odnosa (uključujući pubertet, kontracepciju, pol i seksualnost), i to im pomaže da donose zdrave i sigurnije odluke za sebe.
No, ova vrsta obrazovanja o seksualnosti dostupna je samo u dva kantona Federacije BiH, Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom Kantonu.

Asocijacija XY je u saradnji sa stručnim timovima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko- podrinjskog kantona Goražde radila na izradi i uvođenju novih odgojno-obrazovnih sadržaja u oblasti zdravlja mladih.

“Učenici ovog kantona u okviru časova razredne nastave uče i diskutuju o rodu i spolu, zdravlju, spolno prenosivim infekcijama i HIV-u, nasilju i rodno-zasnovanom nasilju, pubertetu i reproduktivnom sistemu, zdravlju i porodici. No, kada govorimo o Sarajevu, u značajnom broju škola od 2013. godine ovaj predmet nije pronašao svoj put do učenika. Bilo bi veoma korisno da istražite razloge i mnoga pitanja koje ste postavili, zapravo bi dobila svoj odgovor. Nažalost, odgovor bi vas razočarao. U drugim kantonima aktivno radimo na uvođenju ovih sadržaja u formalno obrazovanje, no na tom putu stoje nam brojne predrasude onih koji su odgovorni za obrazovanje mladih. Posljedice u najvećoj mjeri trpe naša djeca”, rekao je Mehmedović.

Seksualnost je još uvijek tabu tema

A posljedica je mnogo – od rizika da budu izloženi neprimjerenom ponašanju odraslih, manje šanse da prepoznaju seksualne predatore, većeg rizika za usvajanje nezdravih oblika ponašanja, ranom stupanju u seksualne odnose, pojave spolnih infekcija, nisko samopouzdanje, neadekvatne higijenske navike i mnoge druge.

No, uprkos 21. vijeku seksualno obrazovanje u našoj je zemlji još uvijek tabu tema.

“Nažalost, naše obrazovanje je statično u odnosu na dinamično okruženje u kojem egzistira. Treba naglasiti da ljudi ne čitaju dostupna istraživanja već formiraju stavove na netačnim ili prepričanim informacijama. To je porazno s obzirom na to da postoji toliko mnogo dokaza o pozitivnim ishodima obrazovanja o seksualnosti. Neznanje i neinformiranost su ključni saveznici tabua”, kazao je i dodao kako su roditelji i nastavnici ključni sudionici obrazovanju o seksualnosti.

Za roditelje je važno da znaju da obrazovanje o seksualnosti štiti njihovu djecu od vrlo opasnih rizika, ali im daje i neophodno znanje, vještine i samopouzdanje da na siguran način propituju, istražuju i razumiju sebe kroz prizmu vlastite seksualnosti.

Za mnoge nastavnike ovo su vrlo nepoznate oblasti, pa je jačanje kapaciteta nastavnika da realiziraju nastavu, presudan faktor u postizanju željene kvalitete i postizanju očekivanih ishoda učenja.

“Nastavnici se slažu da su to teme koje su bitna mladima i važne za očuvanje zdravlja i sigurnost mladih. Ipak, mnogi nastavnici osjećaju nelagodu i strah da obrazuju djecu o seksualnosti jer se plaše negativne reakcije roditelja. To je zapravo začarani krug u kojem opet ispaštaju djeca. Ako pitate mlade, gotovo svi će reći da im obrazovanje o seksualnosti treba. Trebali bi slušati djecu, trebali bi razgovarati sa djecom i mladima, jer sve ovo o čemu pišemo i pričamo tiče se njih i njihove sadašnjosti i budućnosti”, rekao je na kraju našeg razgovora Mehmedović.

Izvor: Klix.ba

Facebook Comments