TuzlaTuzlanski kanton

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata

Za rad ugostiteljskih objekata Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite dozvoljen, dozvoljeno samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od  zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Neka od preporuka za rad:

–  ako je rad u dvije smjene obavezno u među smjeni čišćenje i dezinfekcija prostora

–  obavezno postaviti upustva na vidno mjesto

stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola.

– mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom
najmanje 1 m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine
stola.

– ukoliko se ne može osigurati udaljenost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

–  ne dozvoliti stajanje za šankom

–   svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

– gosti u objektima moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak
u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
– zabrana pušenja, prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i
ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja
potencijalni put prenosa COVID-19.

–  nije obavezna upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku.

Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u
kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button