Apliciranje Hepeka 2 (I bi coronavirus)

- Kategorija: Kolumne


Da li je došao kraj potrošačkom društvu i da li je dolazak coronavirusa početak prelaska ljudske civilizacije iz faze ‘više je bolje’ u stanje ‘bolje je više’?

Sa pojavom coronavirusa, jedna od prvih mjera ‘zaštite stanovništva’ širom svijeta bila je zabrana kretanja za 65+ (po definiciji – za penzionere) i -18 (po definiciji – za maloljetnike). Ostatku populacije propisana je ili nametnuta (samo)izolacija ili ograničenje kretanja i socijalnih kontakata. Od tada skoro sve je stalo. Obzirom da je ono što razlikuje Homo sapiensa sapiensa (2 puta – nije greška) od ostalih živih bića potreba da razumije, preostali ‘dio populacije’ mogli bi nazvati i filozofima (ljubiteljima razuma). Kad ih već pominjem, znate li kakva je razlika između maloljetnika, penzionera i filozofa? Maloljetnici, imaju kad,  imaju i čime, ali nemaju gdje! Penzioneri, imaju kad, imaju i gdje, ali nemaju čim! A filozofi? Oni imaju i kad, imaju i gdje, imaju i čim…, ali čemu sve to!

Sve ima svoju svrhu. A imati svrhu znači služiti nečemu, biti u funkciji. Ako nešto ne funkcioniše, znači da postoji neka greška zbog koje ne funkcioniše. Stara latinska izreka najvećeg rimskog govornika Cicerona (Marcus Tullius Cicero 106.– 43. p.n.e) ‘Svako griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci!’ podsjetila me je na jedno predavanje mog profesora Dr. Adižesa na kome je govoreći o greškama rekao: ‘Svi ljudi griješe i to se ne može izbjeći. Čak je i sam Bog pogriješio i to priznao!’. Dalje je pojasnio da kada je Bog vidio da sve što je stvorio na zemlji neće funkcionisati kako treba (efektivno tj. sa svrhom i efikasno tj. na najbolji mogući način), jer čovjek nije bio u stanju da prepozna ‘svrhu’ svega oko sebe, i napravio je potop na zemlji (učinio ‘hardverski reset’) i sve na zemlji počeo stvarati ispočetka, sa onim što je ostavio (na Nuh a.s. ili Noinoj arci). Bilo kako bilo, čini se da ima logike, pa bi moglo biti i istine jer taj biblijski događaj pominju sve svete knjige i najveće epske mitologije. A i ljudi se uglavnom ponašaju po istom takvom obrascu. Jedina razlika je, što je Bog u poređenju sa čovjekom pogriješio samo jednom, što je priznaćete d-rastična razlika.

Zašto ovo pišem i kakve to ima veze sa naslovom? Sada je i najvećim ‘nevjernim Tomama’, skepticima, teoretičarima zavjere i inim valjda već jasno da je vrag odnio šalu i da se čovječanstvo pojavom coronavirusa nalazi pred najvećim iskušenjem otkako je (uglavnom) spoznalo (što ne znači i da je razumjelo) da je mali Plavi planet iliti Zemlja okrugla, da nije centar univerzuma i da se ipak okreće (Nikola Kopernik i Galileo Galilej – 16.v.). Kažem ‘uglavnom’ jer prema ispitivanju javnog mišljenja provedenog u Brazilu, postoji čak 11 miliona(!?) njegovih žitelja koji još uvijek vjeruju da je Zemlja ravna ploča, što je 7% od njegove ukupne populacije. Aproksimacijom tog procenta na čovječanstvo (7,5 milijardi) dolazimo do cifre od oko 500 miliona ljudi koji moguće u to još uvijek vjeruju. Slučajno ili ne, baš u vrijeme te spoznaje i vjekovne nevjerice svijetom je vladala Crna Kuga, do danas najveća pandemija u istoriji čovječanstva, koja je usmrtila polovinu tadašnje populacije. Slučajno ili ne, od tada pa do danas sve se počelo ubrzavati i to sve više i sve brže i sve jače. Slučajno ili ne, danas zbog pojave coronavirusa sve više možemo spoznati (barem oni koji vjeruju svojim vlastitim očima) da bi sve to možda moglo i stati(?!). A čini se – moglo bi. Ali ipak, neće. Zašto? Zato što je Sunce još uvijek na svom mjestu, a mali Plavi planet se okreće oko njega i svoje osi istom brzinom. I zato što to nije naša volja.

Pitam se, pa šta bi to onda moglo stati? Sve ostalo! Ama baš sve! Osim promjene. Istina, i ona bi mogla stati, barem što se čovječanstva tiče, ali bi to na dugi rok značilo i njegov kraj, jer promjene su život. A to, nadam se, niko ne želi. A moglo bi stati i „zagađivanje zraka, okoliša i sredine u kojoj živimo. Svugdje oko nas je dim, otpad, zagađen ekosistem voda, izumiranje rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Veliki uticaj na sve to imamo mi LJUDI. Čovjek je od davnina počeo da crpi snagu i energiju planete Zemlje. Postepeno je razvijao svoje izume, stvorio je fabrike koje ispuštaju opasne i otrovne gasove ne razmišljajući da to šteti i samom njemu, a posebno prirodi koja je izvor našeg postojanja“. Ovo sam stavio pod navodnike, jer to nisu moje riječi! To su riječi moje kćerke, pred kojom život tek počinje i volio bih da on bude što duži i sretniji. A mogao bi stati. ‘A zar ne bi bilo bolje sad, misliti na vinograd…’, pa da stane trka za materijalnim i inim dobrima naročito iz niskih pobuda, a i one bi mogle stati (pohlepa, zavist, bolesne ambicije …)? Mogli bi stati i ratovi! Planeta ovih dana zbog usporavanja ekonomije dnevno gubi milijarde svog GDP-a, a još nije ni počelo! Sa tim novcem mogli bi eliminisati glad, mogli bi svi imati besplatno obrazovanje, zdravstveno osiguranje…. Možda bi ipak mogla biti neka promijena u prioritetima…. Ako ništa drugo, mogli bi spoznati gdje griješimo, kako u tome ne bi istrajavali…. Možda bi ipak trebali imati manje, a živjeti bolje?

I bi nebo i bi Zemlja. I bi svjetlost. I bi veče i bi jutro. I bi more i bi kopno. I bi dobro… I bi trava i bilje koje nosi sjeme i drvo koje rađa rod. I bi Sunce i bi Mjesec i biše zvijezde. I bi dobro… I biše u vodi živa bića i biše ptice. I bi stoka i sitne životinje i biše zvijeri i sve što gmiže. I opet bi dobro… I bi čovjek, muško i žensko. I bi veoma dobro… I bi coronavirus… Je da i dalje bude dobro…

Samo razmišljam …

Edim Sarihodžić

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments