LIHVARI – banke iz ugla građanina/advokata u izolaciji

- Kategorija: Kolumne, U fokusu

Udruženje bankara je dalo saopštenje da će od 03.04.2020.g. biti dostupno uputstvo kako će se primjenjivati Odluke Agencije za bankarstvo koje su uredile postupanje banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing preduzeća u periodu zajedničke borbe protiv virusa Covid 19.

Podsjećam Vas, Agencija je Odluke donijela 20.03.2020.g., a a vrijeme do početka kacije banke koriste za naplatu dospjelih rata kredita. Naravno, zahtjevi za reprogramiranje kredita, moratorij i sl. će se početi primati početkom iduće sedmice, obrađivat će se nekoliko dana i onda će krenuti standardna priča …“fali vam još jedan papir“.

Nemojte očekivati da će banke imati razumjevanja prema Vama, nikada nisu ni imale. Zar mislite da će za vrijeme vanrednog stanja obustaviti obračun kamate? Ne vjerujem. Zar mislite da će i vama zaustaviti naplatu dospjelih rata dok se ne odluči po zahtjevu za moratorij kredita. Neće.

Gdje god mogu, naplatit će dospjele rate, zajedno sa kamatom. A obrazloženja, pa već ih unaprijed znam…“Odluke Agencije nisu bile objavljene u službenim novinama pa se banke nisu mogle pripremiti na provođenje istih…“, ili …“i zaposlenici banke moraju dobiti plate, pa se banke ne mogu odreći kamata“.

A mogu i u ovoj situaciji moraju. Od nas ostvaruju dobit. Na deset milijardi kreditnih obaveza, u BiH, uz obračun minimalne kamate od 5%, možemo i sami izračunati kolika je njihova dobit. Niko nije očekivao virus, svako je očekivao da će redovnim radom moći uredno vraćati kredit, ali sada, ako nema rada, nema plate, kako može banci platiti kamatu. Banke imaju mogućnost da se odreknu kamata u ovakvim slučajevima.

Jedna banka je požurila i dala obavijest da želi nama pomoći na taj način što će odustati od provođenja svoje odluke o povećanju naknada za svoj rad. Kakav cinizam.

Mogu se odreći dijela svoje dobiti, pa ne moraju se samo bankarski službenici proglašavati najuspješnijim menadžerima. Neka i oni osjete problem korona virusa. A možda će naći načina da prevaziđu ovu situaciju, kao jedna od „naših“ banaka, koja je prenijela sva svoja sporna potraživanja na svoje kćerke firme, a onda obavijestila Agenciju za bankarstvo da nema više spornih potraživanja, nakon čega je Agencija odobrila da se iz FBIH prebaci „majci banke“, u inostranstvo 367 miliona KM. Majka banka je nakon toga brisana iz sudskog registra u inostranstvu.

Zato, svi koji nisu u mogućnosti da vrate sada ratu kredita zbog toga što su ostali bez posla ili im je prihod umanjen zbog virusa, javite se svojim bankama, jer samo našim pritiskom možemo natjerati banke da poštuju Odluke Agencije koje su i donesene da nas zaštite od štetnih posljedica nastalih zbog ovog vanrednog stanja. Samo tako banka može postati naš partner, a ne lihvar. A Agenciju za bankarstvo pozivam da dopuni svoje odluke na način što će sankcionisati banke, mikrokreditne organizacije, lizing organizacije i njihova odgovorna lica zbog nepostupanja u skladu sa tim odlukama.

A ja ovo pišem kao građanin, koji se nalazi u izolaciji, a kada ovo prođe, opet ću biti advokat kojem su bankari dostavili pismenu zabranu dolaska sa klijentom, jer radim protiv interesa banke.

 

Miralem Porobić, 65+
u izolaciji

Facebook Comments