World Vision BiH: 60.000 maraka za prevenciju širenja koronavirusa

- Kategorija: Biznis

U svjetlu proglašenja globalne pandemije COVID-19World Vision BiH će dio svojih sredstava preusmjeriti na pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva i osobama koje obavljaju poslove sprječavanja širenja koronavirusa, čime su i sami izloženi infekciji virusom.

WV BiH će 60.000 KM svojih redovnih programskih sredstava usmjeriti na kupovinu prehrambenih proizvoda, zaštitnih sredstava, maski i rukavica, te sredstava za higijenu i dezinfekciju.

Novcem će se podržati nabavka sredstava za udruženja iz romskog sektora, koja predstavljaju jednu od ranjivih kategorija društva, te će pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama, zaštitnim sredstvima, sredstvima za higijenu i edukativnim materijalima na romskom jeziku primiti 300 porodica širom BiH.

Svjesni važnosti saradnje sa institucijama države, sistemskog i sinhroniziranog odgovora na krizu, World Vision BiH je od samog početka pandemije svoje resurse i podršku stavio na raspolaganje relevantnim vladinim institucijama. “ izjavila je Larisa Klepac, direktorica programa World Vision BiH.

U svjetlu te saradnje, a na preporuku Ministarstva zdravstva Federacije BiH, World Vision će ranjivim kategorijama u FBiH pakete podrške distribuirati u partnerstvu sa Crvenim križom Federacije BiH, te je dio koordinacijskog tijela uspostavljenog u tu svrhu. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS-a, zaštitna sredstva, sredstva za higijenu i edukativni materijali biće u prvom redu obezbijeđeni za 8 institucija koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja, djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju i starije osobe.

Izvor: Radiosarajevo.ba

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments