Predstavljena problematika u udžbeniku „Anestezija u neurohirurgiji“ tuzlanskih ljekara

- Kategorija: Tuzlanski Valter, Zdravlje, Ženski.ba

U udžbeniku „Anestezija u neurohirurgiji“ autorice doc.dr. med.sc. Selme Sijerčić i vrsnih saradnika stručnjaka Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla  koji su prikazali svoja vlastita iskustva kroz dugogodišnji naučni rad  original su i autentičnost same knjige , koja je zainteresovala medicinske stručnjake iz cijele Bosne i Hercegovine i šire.


Udžbenik je napisan u 12 poglavlja na 215 stranica, koji je obigaćen sa 22 priloga u formi slika, ilustracija, 4 tabele, te više od 230 literarnih navoda  u kojem je između ostalog predstavljena problematika anestezije u neurohirurgiji.
Prema riječima recenzenta, prof.dr. med.sc. Mirsada Hodžića, specijaliste neurohirurga Klinike za neurohirurgiju UKC Tuzla, redovnog profesora za nastavu predmeta Hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli rukopis pripada naučnoj oblasti- anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, sa mogučnošću upotrebe u drugim oblastima, kao što su neurohirurgija, opća hirurgija, dječija hirurgija, pedijatrija, neurologija, ortopedija i traumatologija.
Knjiga „Anestezija u neurohirurgiji „ je izuzetno kvalitetno dhelo koje će biti od velike koristi prvenstveno anesteziolozima, ali i zainteresovanim ljekarima drugih specijalnosti, te specijalizantima, studentima medicine i stomatologije, ističe u svojoj recenziji doc.dr. med.sc. Slavenka Štraus, specijalista anestezilogije i reanimatologije , subspecijalista intenzivne medicine Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCS ,docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Bilo je sasvim jasno da od kako je neurohirurgija postala sazebna znanstvena oblast , da zahtijeva kontinuiranu reenulaciju u oblasti anesteziološkog tretmana ove vrste pacijenata koji su iznimno zahtijevni, naročito pedijatrijske populacije, kao i sve veći broj kardipata koji su kandidat za neurohirurški zahvat pod nekom od anestezioloških popratnih procedura, istakla je doc.dr. Slavenka Štraus, sa pojašnjennjem , da ima i povećane zahtijeve za učestalim publikovanjem i dostupnošću osavremenjene literature iz ove oblasti . Autor je u pravom momentu prepoznao nedostatak sličnih pisanih ostvarenja posvećenih ovom kliničkom problemu, te kroz sublimaciju vlastitog iskustva i najnovijih saznanja iz literature odabrao najbolji način za popunjavanje pomenutih praznina.Kvalitetom sveobuhvatnošću i svojstvenom dosljednošću olakšao je posmatranje štiva kroz prizmu ne ostavivši prostor ni zašto drugo do same afirmativne ocjene i navode , istaklla je doc.dr. Štraus.
Prof.dr. med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić  u svojoj recenziji je zabilježio da bi ukoričavanje jedanaest poglavlja u jedno tkivo anesteziološko- reumatološke struke , priređivanje rukopisa je zapčeto sa činjenicama iz prošlosti kojenam pokazuje gdje smo bili, ali i gdje i kako trebamo ići dalje u struci, a činjenica je da se nije štedilo na pokazivanju naučnog i usvojenog. Raspodjeljivanje znanja je jedini ispravni put za kvalitetan i stalan razvoj naših medicinskih dostignuća, naveo je u recenziji prof.dr. Ibrahimagić.
Udžbenik „Anestezija u neurohirurgiji“ je rezultat dugogodišnjeg naučnog rada vrsnih stručnjaka UKC Tuzla, a saradnici su doc.dr.Renata Hodžić, doc.dr. Mirza Moranjkić, doc.dr. Jasmina Smajić, prof.dr.Alisa Krdžalić, doc.dr. Almira Ćosićkić, mr.sc. Munevera Hadžimešić i mer. sc. Nermina Pirić.
Izvor: Duška REBIĆ

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments