EU brifing o temi „Mediji za ljudska prava – Ljudska prava za medije“

EU brifing o temi „Mediji za ljudska prava – Ljudska prava za medije“

EU brifing o temi „Mediji za ljudska prava – Ljudska prava za medije“, koji će se održati u četvrtak 5. marta 2020. godine u Info centru Evropske unije (Skenderija 3a) sa početkom u 13:00h.

Ljudska prava su univerzalna – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po
bilo kojem osnovu: bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno
ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugi status.

Nažalost, svjedoci smo da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini svakodnevno ugrožavaju, posebno
prava novinara/ki, iako je poštivanje osnovnih ljudskih prava zagrantovano Ustavom, kao i nizom
deklaracija i preporuka.

Medijski djelatnici su izloženi konstantnim ekonomskim, političkim i institucionalnim pritiscima, što
sa jedne strane rezultira ozbiljnim kršenjem prava na slobodu informisanja i slobodu izražavanja. Sa
druge strane i mediji i novinari krše prava drugih bh. građana, ne poštujući prava ranjivih društvenih
kategorija, djelujući na diskriminirajući način prema drugima, upotrebom govora mržnje, kršeći
kodeks novinarske etike i profesionalnih standarda.

Političke strategije i manipulacije koje dovode novinare u podređen položaj, ugrožavajući njihova
ljudska prava, rezultiraju i padom kvaliteta medijskih sadržaja i objektivnosti medija, što je u
direktnoj suprotnosti sa EU standardima koji se odnose na rad medija u javnom interesu i na
dobrobit svih građana u zajednici.

Cilj brifinga je da se identifikuju i mapiraju problemi sa kojima se suočavaju novinari u BiH, posebno
novinari u lokalnim zajednicama, te da se kroz diskusiju i razmjenu iskustava pronađu rješenja za
osiguranje slobodnog, sigurnog i odgovornog rada medijskih djelatnika u interesu javnosti.

Također, na diskusiji će biti adresirano i pitanje odgovornosti i uloge organizacija civilnog društva,
medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava novinara/ki, u skladu sa standardima
i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratija.

EU brifing organizuju Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Udruženjem
BH novinari i Media Centrom Sarajevo, a u okviru kampanje Ureda EU u BiH #EU za Tvoja Prava.

Još jednom Vas najljubaznije pozivamo da nam se pridružite na diskusiji i date svoje prijedloge i
sugestije za unapređenje položaja i zaštite ljudskih prava novinara u BiH.

Molimo da svoj dolazak potvrdite putem e-maila: event@euic.ba, najkasnije do utorka, 3.3.2020. godine.

Program u nastavku//

PROGRAM „MEDIJI ZA LJUDSKA PRAVA – LJUDSKA PRAVA ZA MEDIJE“

12:45 – 13:00  Registracija učesnika / Kafa dobrodošlice
13:00-13:10    Riječ dobrodošlice i predstavljanje kampanje „EU za Tvoja Prava“                              Saša Delić, moderator
13:10-13:30 Položaj ljudskih prava novinara u BiH: problemi i izazovi sa kojima se suočavaju medijski djelatnici                              Borka Rudić, generalna tajnica, Udruženje BH novinari                                 Aladin Abdagić, glavni i odgovorni urednik, Centar za istraživačko novinarstvo BiH
13:30-13:40     Sloboda medija kao jedan od temeljnih principa Evropske unije                                 Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i    specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini
13:40-13:50 Predstavljanje kampanje “Mediji za građane – građani za medije”: Profesionalno novinarstvo je važno                             Maida Muminović, izvršna direktorica, Media Centar Sarajevo
13:50-14:50    Panel diskusija
  14:50 – 15:30     Ručak / Neformalno druženje

 

Facebook Comments