BiHBiznisSuper vodič - Gdje izaćiTuzla

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla – Voda je izvor života

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.Tuzla radi na poslovima: sakupljanja, prečišćavanja i distribuciji vode, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradnjom objekata niskogradnje.

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla crpi vodu sa tri izvorišta: Stupari, Toplica i Sprečko polje, a voda za postrojenje na Ceriku se dobija preko TE Tuzla iz jezera Modrac. Snabdijeva pitkom vodom Tuzlu i Živinice, te naselja Dubrave i Stupari. Maksimalni kapacitet sistema je 900 l/s, a minimalni 700 l/s.

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, održava 700 km vodovodne mreže, 40 pumpnih stanica 22 rezervoara vode, snabdijeva 42600 stambenih i poslovnih jedinica u gradu Tuzli (95% teritorije Grada).

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, jasno zna svoje obaveze i ciljeve. Naši građani mogu mirno spavati po tom pitanju i biti sigurni da će Grad Tuzla biti snabdjeven dovoljnim količinama kvalitetne vode”, direktor, mr.sc. Berbić Aid, dipl.prav.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button