ArhivaBiHVijesti

Roditelji u Sarajevu će sve izostanke, osim bolesti učenika, morati unaprijed najavljivati školama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave.

Ovim pravilnikom jasno je definisano šta su opravdani, a šta neopravdani izostanci, kao i odgojno-disciplinske mjere za neopravdane izostanke s nastave.

U pravilniku koji je donijela ministrica Zineta Bogunić navedeno je da je svrha iskazivanja neopravdanih izostanaka da podstaknu učenike na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja, a u skladu s pravilima škole i kućnim redom.

Možda će Vas zanimati i:

Ubuduće, neopravdanim izostancima smatrat će se izostanak za koji razredniku nije dostavljena ispričnica/ljekarsko uvjerenje, koje je potpisao ili lično predao roditelj/staratelj učenika; izostanak s nastave, za koji roditelj nije unaprijed tražio i dobio odobrenje i to: u hitnim slučajevima usmeno od razrednika/ nastavnika s njegovog časa ili pismeno od razrednika za izostanak do tri radna dana, direktora škole za izostanak do pet radnih dana i nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

Kada se prijevoznik ne pridržava reda vožnje, kod zastoja u saobraćaju ili u drugim sličnim situacijama, izostanci se pravdaju po nalogu direktora, a opravdanim izostankom smatra se prisustvovanje smotrama i manifestacijama u okviru kulturne i javne djelatnosti škole.

Tokom školske godine roditelj/staratelj može lično opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica/ljekarsko uvjerenje, u trajanju od najviše dva dana u toku jednog polugodišta, odnosno četiri dana u toku nastavne godine.

Sve izostanke, osim bolesti učenika, roditelj mora najaviti unaprijed i pismeno zatražiti odobrenje. Učenik može izostati s nastave uz odobrenje: a) nastavnika s njegovog nastavnog časa (u hitnim slučajevima uz prethodno ostvareni kontakt s roditeljima, ukoliko se ne može kontaktirati razrednik), b) razrednika (do tri radna dana) i c) nastavničkog vijeća (do 15 radnih dana).

Na prijedlog odjeljenskog vijeća nastavničko vijeće će odlučivati o svakom slučaju pojedinačno i donijeti odgovarajuću odluku u situacijama koje nisu predviđene ovim pravilnikom, a koje prouzrokuju izostanak učenika s nastave. Kako je navedeno, izostajanje s nastave spada u teže povrede učeničke dužnosti.

Učeniku koji neopravdano izostane s nastave izriče se odgovarajuća odgojno-disciplinska mjera koja za sobom povlači snižavanje ocjena iz vladanja učenika i to:

– od 0 do 5 neopravdanih časova – vladanje primjerno

– od 6 do 10 neopravdanih časova izriče se ukor razrednika – vladanje vrlo dobro

– od 11 do 19 neopravdanih časova izriče se ukor odjeljenjskog vijeća – vladanje dobro

– od 20 do 26 neopravdanih časova izriče se ukor direktora – vladanje zadovoljava,

– od 26 do 30 neopravdanih časova izriče se ukor Nastavničkog vijeća – vladanje loše

– 31 i više neopravdanih izostanaka – isključenje iz škole

Na početku svake školske godine razrednik je dužan na času odjeljenske zajednice izvijestiti učenike, a na roditeljskom sastanku roditelje/staratelje učenika, o sadržaju ovog pravilnika. Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Izvor: Klix

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button