Gradačac: Idealno mjesto za ulaganje u budućnost

- in Super vodič

Najčešća asocijacija za Gradačac jeste šljiva, ali to je lokalna zajednica koja nudi mnogoviše. Smještena na sjeveroistoku BiH, grad Gradačac se prostire na 218 km².

Riječ je o mjestu sa bogatom historijom i nadalekom poznatim starim gradom kojeg krasi Gradina
sa kulom Huseina Kapetana Gradaščevića iz 18. stoljeća.

U kompleksu „ Starog grada“ u Gradačcu osim kule Husein kapetan Gradaščevića nalaze se i drugi kulturno historijski objekati kao što su Sahat kula, Zavičajna zbirka, tuneli ispod kompleksa grada, rodna kuća Husein kapetan Gradaščevića i džamija Husejnija.

Uz ovaj kompleks je izgrađen novi gradski trg sa svim sadržajima i zaštićenim arheološkim nalazima. U okolini grada nalazi se nekoliko stećaka što dokazuje kontinuitet življenja na ovom području.

Značajan turistički potencijal za zdravstveni turizam predstavlja i izvorište ljekovite banjske vode
(temperaturom vode od 29C°) sa savremenim banjsko rekreacionim kapacitetima i hotelskim smještajem u okviru kojih se pružaju zdravstvene i rekreativne usluge.

U neposrednoj blizini objekta Banja „ Ilidža“ nalazi sportski kompleks sa gradskim stadionom i pomoćnim terenima kao i rekreacioni park „Stara banja“ ( fitnes oprema na otvorenom ).

Osim kulturno historijskih spomenika okolina Gradačca obiluje prirodnim ljepotama, a vještačka jezera
( Vidara i Hazna ) zajedno sa lovištima bogatim raznim vrstama niske i visoke divljači pružaju izvanredne uslove za razvoj turizma, lova i ribolova.

Za ljubitelje prirode veoma su povoljna izletišta „ Popovača „ i „Jasenica“ gdje se nalazi spomenik „Ljiljan“ posvećen svim braniocima Bosne i Hecegovine visine 16 m. Na 500 m n/v izgrađen je savremeni planinarski dom sa smještajnim kapacitetima i uređenim stazama za planinarenje.

U okviru turističkih potencijala značajno je pomenuti lokalitet na kojem se nalazi „Oklopni voz„ kao simbol odbrane Gradačca i Bosne i Hercegovine, kao i niz drugih turističkih i prirodnih ljepota Gradačca.

Grad Gradačac broji oko 35.000 stanovnika koji čine zajednicu obrazovanih, inovativnih, ekološki
osviještenih, sigurnih i ravnopravnih građana. Gradačac spada među tri najrazvijenije općinegrada u Tuzlanskom kantonu sa 52 preduzeća na 1.000 stanovnika, što je podatak koji dovoljno govori o razvijenom poduzetničkom duhu i naprednoj društveno-poslovnoj infrastrukturi.

Kvalifikovana radna snaga u oblasti poljoprivrede, metalne i prerađivačke industrije, još je jedna odlika ove lokalne zajednice koja bilježi kontinuiran rast poduzetničke aktivnosti kroz partnerstvo domaćih i stranih investitora. Mogućnosti za nove investicije su brojne, od poljoprivrede, preko industrije, pa do turizma, a tu su i čak četiri industrijske, odnosno privredne zone.

Osim povoljne cijene zemljišta i efikasne gradske administracije, investitori mogu računati i na druge
poticaje i olakšice, a posebno se to odnosi na one privredne subjekte koji ostvaruju dobre izvozne
rezultate.

Važno je napomenuti da je Grad Gradačac jedini na Tuzlanskom kantonu nosilac i prestižnog
certifikata BFC ( grad s povoljnim poslovnim okruženjem ).

Spomenuli smo na početku kako je šljiva neka vrsta simbola Gradačca, a razlog je više nego očigledan.
Naime, na području grada Gradačac registrovano je preko 1,2 miliona stabala šljive koja godišnje daju urod od preko 8.500 tona. Osim šljive, uzgajaju se i trešnja, jabuka, te kruška, pa se Gradačac s pravom svrstava u jedan od najvećih proizvodnih i trgovačkih centara koštičavog voća u Bosni i Hercegovini.

Tradicionalni „Sajam šljive“ koji datira još od 1969. godine spada u najstarije sajamske manifestacije u
našoj zemlji, a svake godine privuče veliki broj gostiju iz zemlje, ali i iz inostranstva.

S obzirom na obilje prirodnih atraktivnosti i bogatog kulturno-historijskog naslijeđa, turizam je jedna od
bitnih komponenti razvoja Gradačca čime se Grad Gradačac nametnuo kao iznimno atraktivna turistička
destinacija na Tuzlanskom kantonu ali i široj regiji.